Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦNG HỘ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Tên tài khoản: Ban Vận động xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Nam

Số tài khoản: 3761.0.9111734.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại liên hệ: 0235.3852556 và 0235.3852554.


* NĂM 2023

 DANH SÁCH

 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁ NHÂN  ỦNG HỘ 
XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Số liệu cập nhật từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/12/2024)

TT

TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN  

SỐ TIỀN
 ĐÃ NHẬN

1

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

         5,000,000

2

Ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

         1,000,000

3

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

         1,000,000

4

Ông Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

         1,000,000

5

Bà Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

         1,000,000

6

Ông Lê Minh Thắng - Trưởng phòng Dân tộc huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

         1,000,000

7

Ông Cao Xuân Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng

         1,000,000

8

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam

            500,000

9

Bà Đặng Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam

            500,000

10

Ông Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

            500,000

11

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

            500,000

12

Ông Huỳnh Ngọc Tiên - Phó Thanh Tra tỉnh Quảng Nam

            500,000

13

Bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

            500,000

14

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

            500,000

15

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

            500,000

16

Ông Huỳnh Thuận - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

            500,000

17

Ông Lưu Tấn Lại - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

            500,000

18

Ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam

            500,000

19

Ông Trình Minh Đức - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Nam

            500,000

20

Ông Võ Văn Viên - Phó Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

            500,000

21

Ông Trần Ngọc Tài - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam

            500,000

22

Ông Đoàn Ngọc Quang - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

            500,000

23

Ông Hồ Quang Minh - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

            500,000

24

Ông Võ Như Duy - Công ty Xây dựng Quảng Nam

            500,000

25

Ông Phạm Hàn Bá - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam

            500,000

26

Ông Võ Văn Dũng- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam

            500,000

27

Ông Brao Tuân - UBND xã La Dêê, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

28

Ông Châu Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang  tỉnh Quảng Nam

            500,000

29

Ông Bh Nướch Hải - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

30

Ông Hồ Văn Luyến - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

31

Ông Chương - UBND xã Chà vàl, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

32

Ông Alăng Arấy - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

33

Ông Hồ Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

            500,000

34

Ông Phạm Sáu - Chủ tịch UBND xã Dang, huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

35

Ông Tơ Ngôl Dứch - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

36

Ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

37

Bà Mạc Như Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

            500,000

38

Ông Ngô Đức An

            500,000

39

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

            500,000

40

Ông Đinh Ngọc Thanh - huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

            500,000

41

Bà Dương Thị Phường - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

            300,000

42

Ông Võ Hồng Siêu - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

            300,000

43

Bà Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

            200,000

44

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

            200,000

45

Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

            200,000

46

Ông Huỳnh Hữu Cường - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

            200,000

47

Ông Phan Ngọc Lộc - Công ty Xăng dầu Quảng Nam

            200,000

48

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

            200,000

49

Ông Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

            200,000

50

Bà Lê Thị Tâm - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

            200,000

51

Ông Lê Đình Lực- UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

            200,000

52

Ông Phan Vĩnh Dần - Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

            200,000

53

Ông Briêu Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

            200,000

54

Ông Cơ lâu Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

            200,000

55

Đỗ Thị Hiền - Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

            100,000

56

Ông Trương Ngọc Hải - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

            100,000

57

Ông Lê Sáu

            100,000

58

Ông Phan Như Sơn - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

            100,000

59

Ông Lê Đình Nho - Phòng Kinh tế TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

            100,000

60

Ông Hồ Văn Sinh - xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

            100,000

61

Ông Mai Tấn Lựu - xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

            100,000

62

03 cá nhân không ghi tên (ủng hộ 50.000 đồng)

            150,000

63

04 cá nhân không ghi tên (ủng hộ 100.000 đồng)

            400,000

64

01 cá nhân không ghi tên

            200,000

65

 02 Cá nhân không ghi tên (ủng hộ 500.000 đồng)

         1,000,000

66

Thông Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

            100,000

67

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

            200,000

68

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam

            500,000

69

Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

         1,000,000

70

UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam

         1,000,000

71

UBND xã Quế Mỹ huyện Quế Sơn, Quảng Nam

         1,000,000

72

UBND huyện Quế Sơn

         5,000,000

73

Đoàn Đại biểu Quốc hội

         5,000,000

74

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

       10,000,000

75

Công ty Cổ phần Dich vụ công ích đô thị Tam Kỳ

         5,000,000

76

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam

         1,335,000

77

Cục Thuế Quảng Nam

         1,500,000

78

Công đoàn viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam

         5,000,000

79

Trường Đại học Quảng Nam

         5,000,000

80

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

         8,928,000

81

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

       10,000,000

82

Công ty TNHH  Cao Xuân Dũng - Ngã 3 Kỳ Lý, Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

       10,000,000

83

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

       11,000,000

84

Báo Quảng Nam

       12,404,000

85

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

       15,000,000

86

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

       36,300,000

87

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

       73,169,000

88

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC

     100,000,000

89

Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương

     300,000,000

90

Công an tỉnh Quảng Nam

     300,000,000

91

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam

     379,726,800

92

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Nam

  2,000,000,000

TỔNG CỘNG TIỀN ỦNG HỘ

  3,331,112,800* NĂM 2024:
DANH SÁCH
 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁ NHÂN  ỦNG HỘ 
XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Số liệu cập nhật từ ngày 01/01/2024 đến ngày 12/7/2024)

TT

TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ   

SỐ TIỀN
 ĐÃ NHẬN

I

Đơn vị cấp huyện

403,660,000

1

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tam Kỳ

100,000,000

2

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

1,660,000

3

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

2,000,000

4

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

100,000,000

5

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

200,000,000

II

Cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh

  1,401,503,131

1

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam

            770,000

2

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam

         1,000,000

3

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

         1,713,000

4

Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam

         2,190,384

5

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

         4,502,000

6

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam

         5,549,000

7

Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

         7,458,383

8

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

         7,531,568

9

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

         8,180,000

10

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam

         8,234,334

11

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (2024)

         8,928,000

12

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam

         9,140,000

13

Trung tâm Xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

         3,181,000

14

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam

       11,212,000

15

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

       11,789,000

16

Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam

       12,000,000

17

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

       12,495,000

18

Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam

       14,390,517

19

Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

       16,848,000

20

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

       17,177,400

21

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

       19,083,333

22

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam

       20,000,000

23

Văn phòng Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Nam

       20,000,000

24

Viễn Thông Quảng Nam

       20,000,000

25

Ban đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao đài tại Quảng Nam

       20,000,000

26

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

       36,551,000

27

Ban đại diện Hội thánh Tin lành Quảng Nam

       40,000,000

28

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam

     120,000,000

29

Trung tâm khuyến công -Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu

         2,603,000

30

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

       18,000,000

31

Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam

         5,315,267

32

Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

         1,500,000

33

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam

       12,054,667

34

Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam

       19,337,000

35

Văn phòng Sở Công thương tỉnh Quảng Nam

       13,902,567

36

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

       12,752,600

37

Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

         7,144,800

38

Các quỹ Chính sách xã hội Công đoàn cơ sở  VCB Quảng Nam

       10,000,000

39

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

         8,258,000

40

Ban QL ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

       16,000,000

41

Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam

         7,850,000

42

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam

     685,453,600

43

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam(2023)

       16,140,758

44

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam(2024)

       16,518,017

45

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam

       80,000,000

46

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam

         8,748,936

III

Công ty, doanh nghiệp

       21,120,000

1

Công ty In- Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam

       10,000,000

2

Công ty TNHH MTV SEDO VINAKO

       10,000,000

3

Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam

         1,120,000

TỔNG CỘNG (53 đơn vị)

  1,826,283,131


Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select