Phiên bản mobile

MENU
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 117 items in 6 pages
3875-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Công văn MTTW hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
07/10/2013
6902/BTP-PBGDPL Bộ Tư pháp Thông báo Mặt trận Công văn của Bộ Tư pháo V/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013
25/09/2013
3828-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Về việc góp y, sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
23/09/2013
1368/TTg-V.III Thủ tướng Chính phủ Công văn Mặt trận Thủ tướng yêu cầu triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư
29/08/2013
3748/MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Công văn Mặt trận Công văn Hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị ban công tác Mặt trận ở KDC...
27/08/2013
371 /KH-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc ...
29/07/2013
98-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt ...
26/07/2013
101/HD-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận"
23/07/2013
..../QH13 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Nội dung Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)
17/07/2013
Thông tri số: 24/TT -MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông báo Mặt trận Đề cương báo cao của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh
30/05/2013
91/HD-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
08/04/2013
1761/QĐ-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyết định Mặt trận Quyết định v/v ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CB, CC và người lao động trong hệ thống ...
10/01/2013
61/HD-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành ...
25/04/2012
40-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Mặt trận HƯỚNG DẪN SỐ 40-HD/BTCTW NGÀY 29/10/2010 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ THEO NHIỆM ...
29/10/2010
09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết liên tịch hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
17/04/2008
77/2007/TT-BTC Bộ Tài chính Hướng dẫn Mặt trận Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
05/07/2007
34/2007/PL-UBTVQH11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Mặt trận PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007
20/04/2007

Tên Video
* CM 19.7.24
* CM 05.7.24
select