Phiên bản mobile

MENU
* DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ TỪ NĂM 2020-2022: 
1. Núi Thành    6. Duy Xuyên 11. Bắc Trà My 16. Nam Giang
2. Tam Kỳ 7. Đại Lộc 12. Nam Trà My 17. Đông Giang
3. Phú Ninh 8. Điện Bàn 13. Nông Sơn 18. Tây Giang
4. Thăng Bình  9. Hội An 14. Hiệp Đức
5. Quế Sơn 10. Tiên Phước 15. Phước Sơn

* DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN, NHÀ HẢO TÂM...ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" 
- Năm 2020:

Ngày chứng từ

Đơn vị nộp tiền

Nội dung nộp tiền

Số tiền

 

31/12/2020

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN 2020.

5127900

 

31/12/2020

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam - ủng hộ quỹ VNN 2020.

1169000

 

18/12/2020

Hội Phật pháp Việt Nam Tâm nguyên Quận Hà Đông Hà Nội

Hội Phật pháp Việt Nam Tâm nguyên Quận Hà Đông Hà Nội- ủng hộ Quỹ VNN tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết 2021.

20000000

 

15/12/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/11/2020-30/11/2020

944051

 

07/12/2020

Trung trâm Công nghệ Thông tin & Môi trường Quảng Nam

Trung trâm Công nghệ Thông tin & Môi trường Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

1155000

 

03/12/2020

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN

950000

 

02/12/2020

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ quỹ VNN.

100000

 

02/12/2020

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

300000

 

02/12/2020

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

150000

 

02/12/2020

Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1

Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1- Ủng hộ Quỹ VNN.

2575000

 

30/11/2020

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TW

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TW-chuyển tiền theo QĐ số 184/QĐ-BVVĐ TW phân bổ Quỹ VNN để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tỉnh Quảng Nam

2000000000

 

19/11/2020

Sở Văn hóa -Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa -Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - ủng hộ Quỹ VNN.

4623000

 

16/11/2020

Công ty Xổ số Quảng Nam

Công ty Xổ số Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN.

16000000

 

10/11/2020

Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam

Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN tỉnh Quảng Nam.

600000

 

06/11/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam - tính lãi tài khoản tiền gởi 01/10-31/10/2020

868995

 

06/11/2020

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN.

904000

 

06/11/2020

Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quảng Nam

Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN.

7806000

 

06/11/2020

Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN.

15994000

 

04/11/2020

Đoàn Địa Chất 154

Đoàn Địa Chất 154 - Ủng hộ Quỹ VNN.

3000000

 

04/11/2020

Ban Quản lý di tích và Danh Thắng Quảng Nam

Ban Quản lý di tích và Danh Thắng Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

3952283

 

04/11/2020

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

26500000

 

04/11/2020

Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

5307000

 

04/11/2020

Công đoàn cơ sở ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam

Công đoàn cơ sở ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam

3000000

 

03/11/2020

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

120789734

 

02/11/2020

Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam

Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

530000

 

02/11/2020

Trung Tâm Công tác xã hội Quảng Nam

Trung Tâm Công tác xã hội Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

1050000

 

02/11/2020

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam -  Ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

2760000

 

30/10/2020

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN 2020

9522000

 

23/10/2020

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam - ủng hộ Quỹ VNN 2020

4556420

 

20/10/2020

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam - ủng hộ Quỹ VNN 2020.

49000000

 

15/10/2020

Chi Cục Quản lý đất đai

Chi Cục Quản lý đất đai - ủng hộ quỹ VNN 2020

3364000

 

15/10/2020

Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình

Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình-Ủng hộ Quỹ VNN

2189000

 

14/10/2020

Bệnh Viện Hội An

Bệnh Viện Hội An-Ủng hộ Quỹ VNN 2020

23085000

 

12/10/2020

Trung Tâm Y tế huyện Nam Trà My

Trung Tâm Y tế huyện Nam Trà My ủng hộ Quỹ VNN tỉnh Quảng Nam.

15070000

 

09/10/2020

Báo Quảng Nam

Báo Quảng Nam ủng hộ Quỹ VNN tỉnh Quảng Nam

9371000

 

06/10/2020

Chi Cục Biển & Hải Đảo

Chi Cục Biển & Hải Đảo ủng hộ Quỹ VNN tỉnh Quảng Nam

734000

 

06/10/2020

Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường

Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường - ủng hộ Quỹ VNN  tỉnh Quảng Nam

6356000

 

02/10/2020

Trung Tâm pháp y Quảng Nam

Trung Tâm pháp y Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN 2020

1500000

 

01/10/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/09/2020 - 30/09/2020

834094

 

29/09/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam-trích tiền lãi tài khoản 01/8-31/8

845552

 

29/09/2020

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & Du Lịch tỉnh Quảng Nam

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & Du Lịch tỉnh Quảng Nam nộp ủng hộ Quỹ VNN.

1100000

 

29/09/2020

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam-nộp ủng hộ Quỹ VNN.

3500000

 

29/09/2020

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

5024727

 

29/09/2020

Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam

Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN

4033000

 

26/08/2020

Trung Tâm Cấp Cứu 115

Trung Tâm Cấp Cứu 115- Nộp ủng hộ Quỹ VNN 2020

4646000

 

26/08/2020

Công ty Cổ phần TM Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Công ty Cổ phần TM Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

11105295

 

26/08/2020

Công đoàn Trung tâm Y tế Tây Giang

Công đoàn Trung tâm Y tế Tây Giang - nộp ủng hộ Quỹ VNN 2020.

21123000

 

06/08/2020

Trung Tâm y Tế huyện Phước Sơn

Trung Tâm y Tế huyện Phước Sơn -Ủng hộ Quỹ VNN 2020

24453000

 

01/08/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi tiền gởi 01/7/2020-31/7/2020

981811

 

31/07/2020

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN 2020

14310000

 

30/07/2020

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

17143309

 

22/07/2020

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam nộp ủng hộ QVNN.

6851200

 

13/07/2020

Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam

Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam

1048000

 

10/07/2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

60340869

 

07/07/2020

Dương Thị Hồng Thảo

Nộp tiền vào tài khoản KBNN: Ông nguyễn văn Tuấn- UVUBMT nộp ủng hộ Quỹ VNN.

1380000

 

07/07/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi từ ngày 01/6-30/6/2020

1091177

 

03/07/2020

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam- nộp ủng hộ QVNN

14049211

 

03/07/2020

Văn phòng Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam nộp ủng hộ Quỹ VNN

9780360

 

30/06/2020

Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Nam

1860700

 

30/06/2020

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020.

2600000

 

30/06/2020

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Nam

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

281333

 

30/06/2020

Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2020.

2270000

 

30/06/2020

Trung Tâm Giám Định y khoa tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Giám Định y khoa tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

2648814

 

30/06/2020

Trung Tâm TT Xúc tiến Du Lịch

Trung Tâm TT Xúc tiến Du Lịch-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

3113000

 

30/06/2020

Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Nam

Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

1888704

 

30/06/2020

Trung Tâm Dịch Vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam

Trung Tâm Dịch Vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

1190000

 

30/06/2020

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

1955000

 

30/06/2020

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020 (Đợt 4)

19659060

 

30/06/2020

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020 (Đợt 3)

3546200

 

30/06/2020

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình

Trung Tâm y tế Huyện Thăng BìnhỦng hộ Quỹ vì người nghèo 2020 (Đợt 2)

4387553

 

30/06/2020

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình

Trung Tâm y tế Huyện Thăng Bình-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

16358213

 

30/06/2020

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

6727500

 

30/06/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam-Trích lãi 01.5-31.5.2020

1709022

 

30/06/2020

Trung Tâm Hành chính Công & Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Hành chính Công & Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 2020

2723000

 

05/06/2020

Bệnh viện Đa khoa- Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa- Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

5968965

 

02/06/2020

Văn phòng Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN

15326536

 

31/05/2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ quỹ VNN

28813000

 

31/05/2020

Cục Thống Kê Quảng Nam

Cục Thống Kê Quảng Nam-Ủng hộ quỹ VNN

5611000

 

31/05/2020

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN (Lần 2)

8038777

 

29/05/2020

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

4831000

 

29/05/2020

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

18210000

 

27/05/2020

Bệnh Viện mắt Quảng Nam

Bệnh Viện mắt Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

5493000

 

26/05/2020

Dương Thị Hồng Thảo

Chi nộp tiền vào tài khoản tiền gởi KBNN: Công ty CP Tập đoàn T&T Hà Nội; Cty CP Đại Nam Ong Biển Vũng Tàu(Tiền khen thưởng PC Covid -19)

2980000

 

22/05/2020

Chi Cục Thủy Sản Quảng Nam

Chi Cục Thủy Sản Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

2774000

 

22/05/2020

Chi Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Quảng Nam

Chi Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Quảng Nam -Ủng hộ quỹ VNN

2000000

 

21/05/2020

Trung tâm y tế huyện Phú Ninh

Trung tâm y tế huyện Phú Ninh-Ủng hộ Quỹ VNN

22623000

 

21/05/2020

Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam

Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

15640654

 

19/05/2020

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới Quảng Nam

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới Quảng Nam- Ủng hộ QVNN

1920000

 

18/05/2020

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc- Ủng hộ Quỹ VNN (Lần 2)

22287420

 

18/05/2020

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc

4127796

 

15/05/2020

Văn phòng BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Văn phòng BQL Khu kinh tế mở Chu Lai -Ủng hộ QVNN

23911148

 

14/05/2020

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

8950000

 

14/05/2020

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ QVNN

4033574

 

14/05/2020

Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam

Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ quỹ VNN

5534686

 

14/05/2020

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam -ủng hộ Quỹ VNN

2693175

 

12/05/2020

Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN

1872000

 

11/05/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam-tính lãi 01/04-30/04.

1807556

 

11/05/2020

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam-ủng hộ quỹ VNN

2020833

 

11/05/2020

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam-ủng hộ QVNN (2)

8121653

 

11/05/2020

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN

887228

 

11/05/2020

Văn phòng Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN

10773673

 

11/05/2020

Bệnh viện Đa khoa KVMN phía bắc Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa KVMN phía bắc Quảng Nam-ủng hộ quỹ VNN

63300000

 

08/05/2020

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN

6422900

 

06/05/2020

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN

34028620

 

06/05/2020

Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Nam-ủng hộ quỹ VNN

8196915

 

06/05/2020

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ quỹ VNN

885000

 

06/05/2020

Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam VPDDKV Miền Trung

Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam VPDDKV Miền Trung-ủng hộ Quỹ VNN

3841500

 

06/05/2020

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam-ủng hộ quỹ VNN

2475883

 

06/05/2020

Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam

Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

17801527

 

06/05/2020

Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn

Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn- ủng hộ Quỹ VNN

31739120

 

06/05/2020

Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam

Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

9205400

 

06/05/2020

Trung tâm khuyến công -Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu

Trung tâm khuyến công -Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu- Ủng hộ Quỹ VNN

3978000

 

05/05/2020

Dương Thị Hồng Thảo

Chi nộp tiền vào tài khoản tiền gởi KBNN:Ông Nguyễn Văn Tuấn -UVUBMT ủng hộ Quỹ VNN

1150000

 

01/05/2020

Ban Thi Đua Khen Thưởng tỉnh Quảng Nam

Ban Thi Đua Khen Thưởng tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN

2353000

 

30/04/2020

Trung tâm Quan trắc và phát triển Môi trường Quảng Nam

Trung tâm Quan trắc và phát triển Môi trường Quảng Nam-Ủng hộ quỹ VNN

4543000

 

30/04/2020

Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản& Thủy sản Quảng Nam

Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản& Thủy sản Quảng Nam

952000

 

22/04/2020

Trung Tâm Y tế huyện Duy Xuyên

Trung Tâm Y tế huyện Duy Xuyên-Ủng hộ Quỹ VNn 2020

13700000

 

22/04/2020

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN 2020

1408000

 

22/04/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN 2020

6068000

 

21/04/2020

Hội Người mù Quảng Nam

Hội Người mù Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN 2020

1095000

 

21/04/2020

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam-ủng hộ QVNN 2020.

7431450

 

21/04/2020

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam-Ủng hộ QVNN 2020.20.4

958617

 

21/04/2020

Dương Thị Hồng Thảo

Chi nộp tiền vào tài khoản tiền gởi KBNN:Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị

850000

 

21/04/2020

BQL Cảng cá AN Hòa

BQL Cảng cá AN Hòa-Ủng hộ QVNN 2020.17.4

400000

 

21/04/2020

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam-Ủng hội Quỹ VNN 2020.20.4

2143861

 

21/04/2020

Trung Tâm Xúc Tiến Đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Xúc Tiến Đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN 2020.17.4

3755374

 

13/04/2020

Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

33604279

 

13/04/2020

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN

12888000

 

13/04/2020

BQL Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam

BQL Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

12913000

 

13/04/2020

Công Đoàn KBNN tỉnh Quảng Nam

Công Đoàn KBNN tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ QVNN

54942489

 

13/04/2020

Thư viện tỉnh Quảng Nam

Thư viện tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

3816677

 

13/04/2020

Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN

12020900

 

13/04/2020

Văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

5018100

 

13/04/2020

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

3336000

 

13/04/2020

Bảo tàng Quảng Nam

Bảo tàng Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

2963233

 

13/04/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi tháng 3/2020.

1370227

 

06/04/2020

Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam

Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN.

61176917

 

03/04/2020

Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

1630000

 

03/04/2020

Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Nam.

Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Nam.

1398190

 

03/04/2020

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ -Đợt 5- Đề tài vườn tạp.

442739

 

03/04/2020

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ - Ủng hộ Quỹ VNN (đợt 4)-Biên chế & HĐ 68.

2162854

 

03/04/2020

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ-Ủng hộ Quỹ VNN (đợt 3)- Hợp đồng lao động.

1506022

 

03/04/2020

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ -Ủng hộ Quỹ VNN (đợt 2)-Đề tài rượu Tà vạt

281379

 

03/04/2020

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ - Ủng hộ Quỹ VNN- Đợt 1 -Đề tài Lưu giữ giống.

354724

 

01/04/2020

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

8862000

 

01/04/2020

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam

Văn Phòng ỉnh Ủy_ Ủng hộ Quỹ VNN.

20660318

 

01/04/2020

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

16788550

 

01/04/2020

Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh Quảng Nam

Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

6402538

 

01/04/2020

Trường Cao Đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam

Trường Cao Đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ QVNN,

28939592

 

01/04/2020

VP Sở Văn Hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam

VP Sở Văn Hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam -Ủng hộ QVNN.

12563000

 

01/04/2020

Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam

Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam

10164509

 

01/04/2020

BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

10542624

 

01/04/2020

Thanh tra Sở xây dựng Quảng Nam

Thanh tra Sở xây dựng Quảng Nam - Ủng hộ QVNN.

3459510

 

01/04/2020

Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN.

5944356

 

01/04/2020

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

14529358

 

31/03/2020

Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Quảng Nam

Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Quảng Nam-Thu ủng hộ quỹ VNN 2020

2980000

 

31/03/2020

Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Công Thương tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Công Thương tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN.

4000000

 

27/03/2020

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN.

5000000

 

24/03/2020

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam

1200000

 

20/03/2020

Chi Cục văn Thư Lưu Trữ Quảng Nam

Chi Cục văn Thư Lưu Trữ Quảng Nam

1200000

 

20/03/2020

Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử

Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử

2104000

 

09/03/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- Tính lãi tài khoản KBNN T2.

964552

 

09/03/2020

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa- ủng hộ quỹ VNN- làm nhà.

1000000000

 

03/03/2020

Văn phòng Sở Nông & Phất triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Nông & Phất triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam- ủng hộ quỹ VNN.

9017440

 

03/03/2020

Công ty CP DT KT Berjaya Gia Thịnh

Công ty CP DT KT Berjaya Gia Thịnh- ủng hộ QVNN xây dựng nhà.

100000000

 

03/03/2020

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam -ủng hộ QVNN 2020.

10999600

 

24/02/2020

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ủng hộ QVNN 2020

12028000

 

10/02/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi.

938945

 

20/01/2020

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam

4909220

 

20/01/2020

Công ty cp Ô tô Trường Hải

Công ty cp Ô tô Trường Hải- ủng hộ quỹ VNN.

500000000

 

09/01/2020

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TW

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TW- Điều chuyển.

230000000

 

07/01/2020

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam -Tính lãi T1

929506

 

TỔNG CỘNG

5.350.349.276


- Năm 2021:

Ngày chứng từ

Đơn vị nộp tiền

Nội dung nộp tiền

Số tiền

31/12/2021

không tên

không tên -ủng hộ quỹ vnn

3422121

31/12/2021

không tên

Không tên - ủng hộ quỹ vnn

6333000

31/12/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/12/2021-31/12/2021

3466873

31/12/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/11/2021-30/11/2021

872895

31/12/2021

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN năm 2021

4214000

22/12/2021

BCH Công Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Nam

BCH Công Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Nam chuyển tiền ủng hộ Quỹ VNN năm 2021

8482000

16/12/2021

Quỹ vì người nghèo TW

Quỹ vì người nghèo TW chuyển tiền theo QĐ 248/QĐ-BVDDTWW ngày 14/12/2021 phân bổ quỹ VNN TW để tặng quà cho hộ nghèo tỉnh Quảng Nam

200000000

14/12/2021

Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 2

Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 2

2948000

13/12/2021

Công đoàn Cơ sở Cụ Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Cơ sở Cụ Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Nam

16645000

09/12/2021

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

460075

09/12/2021

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

673887

09/12/2021

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam -ủng hộ quỹ vnn năm 2021

237372

09/12/2021

Trung trâm Công nghệ Thông tin & Môi trường Quảng Nam

Trung trâm Công nghệ Thông tin & Môi trường Quảng Nam -ủng hộ quỹ vnn 2021.

1155000

09/12/2021

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ quỹ Vnn năm 2021

5850000

08/12/2021

Trung tâm y tế huyện Phú Ninh

Trung tâm y tế huyện Phú Ninh- ủng hộ Quỹ vnN năm 2021

23000000

07/12/2021

Văn phòng Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam -ủng hộ Quỹ VNN năm 2021

13590647

18/11/2021

Trung Tâm Y Tế Đông Giang

Trung Tâm Y Tế Đông Giang -ủng hộ Quỹ VNN năm 2021.

19000000

12/11/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh tính lãi tài khoản tiền gởi 01/10/2021 - 31/10/2021

862950

12/11/2021

Quỹ vì người nghèo TW

Chuyển tiền theo QĐ 239/QĐ- BVDDTWW ngày 11/11/2021 v/v phân bổ quỹ VNNTW để xây dụng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Quảng Nam.

4000000000

05/11/2021

Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

8569187

05/11/2021

Chi Cục Quản lý đất đai

Chi Cục Quản lý đất đai Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

3427000

03/11/2021

Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường

Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

6976000

02/11/2021

Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

5202763

02/11/2021

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới Quảng Nam

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

1793000

01/11/2021

Thanh tra Sở xây dựng Quảng Nam

Thanh tra Sở xây dựng Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

1885058

01/11/2021

Văn phòng Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

14996738

01/11/2021

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Nam

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

296048

28/10/2021

Công ty TNHH MTV  Khai thác Thủy Lợi Quảng Nam

Công ty TNHH MTV  Khai thác Thủy Lợi Quảng Nam - Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

31795000

27/10/2021

Hội Người mù Quảng Nam

Hội Người mù Quảng Nam - Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

1145000

25/10/2021

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam _ủng hộ Quỹ VNN

5684000

22/10/2021

Trung Tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

Trung Tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

2300000

21/10/2021

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN.

364802

20/10/2021

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn- UVUBMT tỉnh- Chủ tịch Hội đồng hương Q.Nam tại TP.HCM.- ủng hộ Quỹ VNN.

690000

14/10/2021

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nộn ủng hộ Quỹ VNN.

16866093

06/10/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- tính lãi 01/09/2021-30/9/2021

885700

01/10/2021

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

1261194

28/09/2021

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

5640700

21/09/2021

Công ty Cổ phần Dược -Sâm Quảng Nam

Công ty Cổ phần Dược -Sâm Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

14227963

17/09/2021

Trung Tâm Cấp Cứu 115

Trung Tâm Cấp Cứu 115 Ủng hộ Quỹ VNN

4857000

14/09/2021

Chi Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Quảng Nam

Chi Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Quảng Nam ủng hộ Quỹ VNN

2160000

06/09/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/08/-31/08/2021

880351

31/08/2021

Không tên

Không tên-Nộp ủng hộ Quỹ VNN

3050000

30/08/2021

Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam

Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

3889893

23/08/2021

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

4556420

19/08/2021

Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quảng Nam

Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

8210000

18/08/2021

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam

6727500

18/08/2021

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Bệnh Viện y Học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

2012500

16/08/2021

Trung Tâm Dịch Vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam

Trung Tâm Dịch Vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

496000

13/08/2021

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng -Ủng hộ Quỹ VNN

5291934

12/08/2021

Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Quảng Nam

Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Quảng Nam

3717171

12/08/2021

 BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

BQL Khu kinh tế mở Chu Lai-Ủng hộ Quỹ VNN

23789404

11/08/2021

Trường Đại học Quảng Nam

Trường Đại học Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

10000000

10/08/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- tính lãi 01/7-31/7/2021

795835

06/08/2021

Văn phòng Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

10168829

05/08/2021

Cục Thống Kê Quảng Nam

Cục Thống Kê Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

6550000

05/08/2021

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

3500000

04/08/2021

Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam

Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

18175808

03/08/2021

Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam

Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

513000

03/08/2021

Văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

5439000

02/08/2021

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

9020000

30/07/2021

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ- Ủng hộ Quỹ VNN

1770985

30/07/2021

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam- Ủng hộ QVNN

12468000

22/07/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam - ủng hộ Quỹ VNN

6363000

15/07/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- tính lãi 01/06/2021-30/06/2021;

596325

15/07/2021

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam-ủng hộ Quỹ VNN

3108604

15/07/2021

Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam

Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

9340000

09/07/2021

Trung Tâm pháp y Quảng Nam

Trung Tâm Pháp Y tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN

1500000

07/07/2021

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

8678000

06/07/2021

Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản& Thủy sản Quảng Nam

Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản& Thủy sản Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

2590000

06/07/2021

Bệnh viện Đa Khoa  Quảng Nam

Bệnh viện Đa Khoa  Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

30000000

05/07/2021

VP Sở Văn Hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam

VP Sở Văn Hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Nam _ủng hộ Quỹ VNN

12648000

02/07/2021

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ

Trung Tâm Khoa học & Công nghệ- ủng hộ Quỹ VNN

2384838

01/07/2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

62351250

01/07/2021

Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

1550000

01/07/2021

Hội Đông y tỉnh Quảng Nam

Hội Đông y tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

733000

30/06/2021

 Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam

 Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

6855000

30/06/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- tính lãi TK tiền gởi 01/04/2021-30042021;01/05/2021-31/05/2021

976515

25/06/2021

Bệnh Viện mắt Quảng Nam

Bệnh Viện mắt Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

5930000

23/06/2021

Đoàn Địa Chất 154

Đoàn Địa Chất 154 -ủng hộ Quỹ VNN

3000000

21/06/2021

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

1488000

17/06/2021

Liên Hiệp các Tổ chức Hữu Nghị

Liên Hiệp các Tổ chức Hữu Nghị - Ủng hộ Quỹ VNN

1144000

16/06/2021

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

7778189

15/06/2021

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam- Unhr hộ Quỹ VNN

78500000

10/06/2021

Dương Thị hồng Thảo

Nộp tiền vào TK KBNN: Hội cựu Chiến Binh tỉnh nộp ủng hộ Quỹ VNN.

2800000

10/06/2021

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam- Unhr hộ Quỹ VNN

5640237

10/06/2021

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn-UVUBMT tỉnh- Chủ tịch Hội đồng hương Q.Nam tại TP.HCM.- ủng hộ QVNN tiền  sinh hoạt phí UVUBMT quý 1,2.2021.

1380000

10/06/2021

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

2400000

10/06/2021

Công đoàn Công ty Xổ số Quảng Nam

Công đoàn Công ty Xổ số Quảng Nam- Ủng hộ QVNN

17000000

10/06/2021

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

3380000

10/06/2021

Bảo tàng Quảng Nam

Bảo tàng Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

3073770

10/06/2021

Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam _Ủng hộ Quỹ VNN

6035000

10/06/2021

Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam

Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam _ Ủng hộ Quỹ VNN

2167780

10/06/2021

Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam

Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam _Ủng hộ Quỹ VNN

13367163

10/06/2021

Bệnh Viện Đa Khoa TW Quảng Nam

Bệnh Viện Đa Khoa TW Quảng Nam Ủng hộ Quỹ VNN

127862000

10/06/2021

Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam

Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

55237085

08/06/2021

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

6650800

08/06/2021

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1796400

07/06/2021

Ban Thi Đua Khen Thưởng tỉnh Quảng Nam

Ban Thi Đua Khen Thưởng tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

2418000

07/06/2021

Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

2384241

07/06/2021

Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

19695137

04/06/2021

Trung Tâm Xúc Tiến Đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Xúc Tiến Đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam- ủng hộ QVNN

3684027

03/06/2021

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

4805929

03/06/2021

VP HĐND tỉnh Quảng Nam

VP HĐND tỉnh Quảng Nam - ủng hộ quỹ VNN

8244000

03/06/2021

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ủng hộ Quỹ VNN

2715864

03/06/2021

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ quỹ VNN.

14563262

03/06/2021

Báo Quảng Nam

Báo Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

9450000

03/06/2021

Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Nam.

Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN.

1586878

03/06/2021

VP Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình

VP Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình

2636993

02/06/2021

Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

2176600

01/06/2021

Dương Thị hồng Thảo

Nộp tiền vào TKKBNN : CQTT.LMHTX  tỉnh Quảng Nam.

910000

01/06/2021

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam

38089064

01/06/2021

Văn phòng Sở Nông Nghiệp& Phất triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Nông Nghiệp & Phất triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

8838089

01/06/2021

Chi Cục An Toàn Vệ sinh thực phẩm Quảng Nam

Chi Cục An Toàn Vệ sinh thực phẩm Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

1767000

01/06/2021

Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ quỹ VNN 2021

5737759

31/05/2021

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam- Nộng ủng hộ Quỹ VNN

5000000

24/05/2021

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN

11283000

24/05/2021

Bưu Điện tỉnh Quảng Nam

Bưu Điện tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2021

5000000

21/05/2021

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

2005850

21/05/2021

Công ty TNHH CCI Việt Nam

Công ty TNHH CCI Việt Nam-Ủng hộ Quỹ VNN 2021

10000000

21/05/2021

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN.

1591028

20/05/2021

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN 2021

51600000

17/05/2021

Trung Tâm Giám Định y khoa tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Giám Định y khoa tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN 2021.

2664729

17/05/2021

Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

ông ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam- ủng hộ QVNN

5000000

14/05/2021

Trung tâm Quan trắc và phát triển Môi trường Quảng Nam

Trung tâm Quan trắc và phát triển Môi trường Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN năm 2021

4477000

12/05/2021

Công ty TNHH TM Máy Kim Anh

Công ty TNHH TM Máy Kim Anh

1000000

28/04/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi tài khoản tiền gởi 01/03-31/03/2021

747285

28/04/2021

Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam ủng hộ Quỹ VNN 2021.

11471700

30/03/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi tiền gởi 01/02-28/02

897276

29/03/2021

Làng Hòa Bình Quảng Nam

Làng Hòa Bình Quảng Nam ủng hộ QVNN 2021

5984000

02/03/2021

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN 2021

4906869

01/03/2021

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN 2021.

10748577

03/02/2021

 Quỹ vì người nghèo TW

Chuyển tiền theo QĐ 218/QĐ-BVDDTWW, ngày 02/02/2021 V/v thăm và tặng quà cho hộ nghèo tỉnh Quảng nam nhân dịp tết Nguyên Đán 2021.

471000000

01/02/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tính lãi tài khoản tiền gởi tại KBNN 01/01/2021-31/01/2021.

932316

26/01/2021

Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam

Ủng hộ Quỹ VNn năm 2020

6448000

19/01/2021

Công ty cp Ô tô Trường Hải

Tài trợ chương trình tết vì người nghèo

300000000

01/01/2021

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tính lãi tiền gởi tại KBNN 01/12/2020-31/12/2020

2489158

TỔNG CỘNG

6.124.514.283- Năm 2022:

Ngày chứng từ

Đơn vị nộp tiền

Nội dung nộp tiền

Số tiền

31/12/2022

Không tên

Không tên - Ủng hộ quỹ VVNN tỉnh Quảng Nam

5354282

31/12/2022

BCH Công đoàn Sở Văn hoá Tthể thao và Du lịch

Không tênBCH Công đoàn Sở Văn hoá Tthể thao và Du lịch

7797000

30/12/2022

  Quỹ vì người nghèo TW

 Quỹ vì người nghèo TW- Chuyển tiền theo QĐ số 331/QĐ-BVĐTW ngày 28/12/

240000000

30/12/2022

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn UVUBMT tỉnh- Chủ tịch Hội đồng hương Q.Nam tại TP.HCM.

1380000

23/12/2022

UBMTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

UBMTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn chuyển tiền QVNN theo KH giao ban cum thi đua năm 2022 hỗ trợ xây dựng nhà NN tại huyện BTM

20000000

21/12/2022

Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam -ủng hộ Quỹ VNN

5533000

21/12/2022

Văn phòng Sở Nông & Phất triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Nông & Phất triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

10528114

21/12/2022

Trung Tâm Cấp Cứu 115

Trung Tâm Cấp Cứu 115- ủng hộ Quỹ VNN

1300000

21/12/2022

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

75000

21/12/2022

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN (3)

1750000

21/12/2022

Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam

Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

72032181

20/12/2022

Công ty CP DLDV Hội An

Công ty CP DLDV Hội An - Ủng hộ Quỹ VNN

13668381

15/12/2022

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1592000

08/12/2022

Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Quảng Nam

Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

3717171

07/12/2022

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

 Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022 (2)

300000

07/12/2022

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam

 Trung Tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022 (1)

250000

30/11/2022

Trường Đại học Quảng Nam

Trường Đại học Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

4000000

29/11/2022

Chi Cục Quản lý đất đai

Chi Cục Quản lý đất đai- Ủng hộ quỹ VNN

3369000

28/11/2022

Chi Cục Thủy Sản Quảng Nam

Chi Cục Thủy Sản Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

2045000

23/11/2022

Công đoàn Cơ sở Cụ Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Cơ sở Cụ Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

16786000

18/11/2022

Công ty TNHH MTV  Khai thác Thủy Lợi Quảng Nam

Công ty TNHH MTV  Khai thác Thủy Lợi Quảng Nam- Ủng hộ quỹ VNN

10000000

11/11/2022

Hội Đông y tỉnh Quảng Nam

Hội Đông y tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN.

600000

10/11/2022

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

4297000

09/11/2022

Ban vận động "Quỹ vì người nghèo " huyện Tiên Phước

Ban vận động "Quỹ vì người nghèo " huyện Tiên Phước chuyển tiền hỗ trợ Cụm miền núi -huyện BTM.

20000000

09/11/2022

Trung Tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam -ủng hộ Quỹ Vì  người nghèo

985000

04/11/2022

Văn phòng Ban AnToàn Giao Thông tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Ban AnToàn Giao Thông tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

200000

04/11/2022

Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường

Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam

7245900

04/11/2022

Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN

4305500

04/11/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- Tính lãi 01/10-31/10/2022

714328

31/10/2022

BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.

BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ quỹ VNN

13535000

31/10/2022

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

81800000

25/10/2022

Công ty TNHH CCI Việt Nam

Công ty TNHH CCI Việt Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

10000000

25/10/2022

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam - ủng hộ Quỹ VNN

5160000

21/10/2022

Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam

Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN.

3000000

21/10/2022

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN

10070000

21/10/2022

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN

3300000

21/10/2022

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam ủng hộ Quỹ VNN

3500000

21/10/2022

Dương Thị hồng Thảo

Nộp tiền vào TK tiền gởi Hội Nạn nhân CĐDC Đi ô xin tỉnh

500000

13/10/2022

Công ty CP Cơ điện & Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Công ty CP Cơ điện & Xây dựng tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1518000

12/10/2022

Trung Tâm pháp y Quảng Nam

Trung Tâm pháp y Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1400000

11/10/2022

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

9499389

11/10/2022

Chi Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Quảng Nam

Chi Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

2800000

11/10/2022

Công ty CP Tinh Bột Sắn Quảng Nam

Công ty CP Tinh Bột Sắn Quảng Nam- tỉnh Quảng Nam

500000

07/10/2022

Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam

Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1000000

07/10/2022

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

4630000

07/10/2022

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

5133000

06/10/2022

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

330300

06/10/2022

BQL các KKT & KCN tỉnh Quảng Nam

BQL các KKT & KCN tỉnh Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

2250000

05/10/2022

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1800000

05/10/2022

BQL Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

BQL Cửa khẩu quốc tế Nam Giang- Ủng hộ Quỹ VNN

2081000

05/10/2022

Bưu Điện tỉnh Quảng Nam

Bưu Điện tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

5000000

05/10/2022

CĐ Các Khu KT & Khu CN tỉnh Quảng Nam

CĐ Các Khu KT & Khu CN tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1417000

05/10/2022

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam- Ủng hội Quỹ VNN

4633000

05/10/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/09/2022-30/09/2022

656089

03/10/2022

Liên Hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

Liên Hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

1002521

30/09/2022

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam

Sở Lao động _TB & XH Quảng Nam - ủng hộ Quỹ VNN

14167000

29/09/2022

 Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Ủng hộ Quỹ VNN

89000

16/09/2022

Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Nam

2414050

13/09/2022

Làng Hòa Bình Quảng Nam

Làng Hòa Bình Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN

6457000

08/09/2022

Trung tâm Quan trắc và phát triển Môi trường Quảng Nam

Trung tâm Quan trắc và phát triển Môi trường Quảng Nam

5137000

08/09/2022

Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam

Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

638000

07/09/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lã 01/8-31/8/2022

650778

05/09/2022

Ban Dân Vận tỉnh Quảng Nam

Ban Dân Vận tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN

4215211

30/08/2022

Dương Thị hồng Thảo

Nộp tiền Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hùng -UỶ viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ VNN

2760000

25/08/2022

Sở Giáo Dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo Dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam nộp ủng hộ Quỹ VNN

4900000

24/08/2022

Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam ủng hộ Quỹ VNN

19432700

15/08/2022

Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam

Đảng Ủy khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam nộp ủng hộ Quỹ VNN

1904000

08/08/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/7-31/7/2022

616778

05/08/2022

Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1

Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1 ủng hộ Quỹ VNN 2022

510000

31/07/2022

Không tên

Không tên- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

11185393

31/07/2022

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN năm 2022.

4220177

29/07/2022

Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

5000000

22/07/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

2050000

21/07/2022

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

25000000

19/07/2022

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

2823052

18/07/2022

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN

6152800

14/07/2022

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam-  Nộp ủng hộ Quỹ VNN

11204220

06/07/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/06/2022-30/06/2022

581249

06/07/2022

Bệnh Viện Đa Khoa TW Quảng Nam

Bệnh Viện Đa Khoa TW Quảng Nam _Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

15950000

01/07/2022

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN

5866917

30/06/2022

 Không tên

 Nộng ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

3750000

29/06/2022

Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam - Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam - Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam

20000000

20/06/2022

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới giai đoạn 210-2020 tỉnh Quảng Nam

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới giai đoạn 210-2020 tỉnh Quảng Nam

1823000

13/06/2022

Liên Hiệp các Tổ chức Hữu Nghị

Liên Hiệp các Tổ chức Hữu Nghị tỉnh quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1177000

13/06/2022

Cục Thống Kê Quảng Nam

Cục Thống Kê Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

6703000

13/06/2022

Văn phòng Sở KHCN tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở KHCN tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

9059717

13/06/2022

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

5040912

07/06/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam-  tính lãi 01/05/2022-31/05/2022

786476

01/06/2022

Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

2648300

01/06/2022

Chi Cục An Toàn Vệ sinh thực phẩm Quảng Nam

Chi Cục An Toàn Vệ sinh thực phẩm Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1110000

01/06/2022

Văn phòng Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

15223930

01/06/2022

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1700000

01/06/2022

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN tỉnh Quảng Nam

1424720

01/06/2022

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

16105986

01/06/2022

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

261937

23/05/2022

Dương Thị hồng Thảo

Nộp tiền vào TK tiền gởi KBNN tỉnh Quảng Nam Hội Cựu Chiến Binh tỉnh & Hội Nạn nhân chất độc Da cam Điôxin tỉnh

3200000

20/05/2022

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

52370000

20/05/2022

Trung tâm Đăng Kiểm Tầu Cá và Quản lý Cảng cá Quảng Nam

Trung tâm Đăng Kiểm Tầu Cá và Quản lý Cảng cá Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

800000

20/05/2022

Không tên

135 Phan Bội Châu Tam Kỳ- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

5000000

20/05/2022

  Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam

Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN tỉnh Quảng Nam

1800000

20/05/2022

Công ty Xổ số Quảng Nam

Công ty Xổ số Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

18000000

20/05/2022

Bệnh Viện mắt Quảng Nam

Bệnh Viện mắt Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

2250000

20/05/2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNn năm 2022

29258000

20/05/2022

Trường Cao Đẳng Phương Đông

Trường Cao Đẳng Phương Đông - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1000000

20/05/2022

Viễn Thông Quảng Nam

Viễn Thông Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

10000000

20/05/2022

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc -Mỹ phẩm- Thực phẩm Quảng Nam

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc -Mỹ phẩm- Thực phẩm Quảng Nam -Nộp tiền ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1450000

20/05/2022

BQL các KKT & KCN tỉnh Quảng Nam

BQL các KKT & KCN tỉnh Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

8140000

20/05/2022

Công ty CP Gas Miền Trung

Công ty CP Gas Miền Trung - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

5000000

20/05/2022

 KBNN Quảng Nam

 KBNN Quảng Nam  tính lãi 01/04-30/04/2022

751286

19/05/2022

Trường Cao Đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam

Trường Cao Đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

6500000

19/05/2022

Hội Người mù Quảng Nam

Hội Người mù Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

1094000

19/05/2022

Trung Tâm Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Quảng Nam

Trung Tâm Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022 (đợt 2)

2050072

19/05/2022

Trung Tâm Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Quảng Nam

Trung Tâm Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

2834554

18/05/2022

Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam

Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNn năm 2022

30000000

18/05/2022

Ban Nội chính Tỉnh Ủy Quảng Nam

Ban Nội chính Tỉnh Ủy Quảng Nam -Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

4405437

16/05/2022

Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam

Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

55474570

16/05/2022

Văn phòng Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

6820839

16/05/2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Quảng Nam

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Quảng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Quảng Nam

5638000

13/05/2022

Công an tỉnh Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam-Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

20000000

13/05/2022

Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Quảng Nam

Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Quảng Nam - Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

6553515

09/05/2022

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam (cấp 4)

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam (cấp 4) -Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

11980966

07/05/2022

VP Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình

VP Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam- Thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo 2022

1376818

06/05/2022

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

11717000

06/05/2022

Văn phòng Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

7614907

06/05/2022

Văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam- Nộp ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

2900000

06/05/2022

Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Quảng Nam

Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Quảng Nam- Thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo 2022

2000000

06/05/2022

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam- Thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo 2022

14629319

05/05/2022

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam- Thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo 2022

13545000

05/05/2022

Thanh Tra Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Quảng Nam

Thanh Tra Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

3500000

04/05/2022

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

13036000

04/05/2022

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ quỹ VNN tỉnh Quảng Nam

2471000

28/04/2022

Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam

Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

500000

27/04/2022

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam

Công ty cp Đăng Kiểm Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

2229100

26/04/2022

Trung Tâm Dịch Vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam

Trung Tâm Dịch Vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

600000

26/04/2022

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam - Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

5000000

22/04/2022

CĐCS NHCSXH tỉnh Quảng Nam

CĐCS NHCSXH tỉnh Quảng Nam -Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

3000000

07/04/2022

Báo Quảng Nam

Báo Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

11091000

06/04/2022

Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam- ủng hộ Quỹ VNN năm 2022

11629500

06/04/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam- tính lãi 01/03-31/03/2022

620649

11/03/2022

Công ty Xăng dầu KV V-TNHH MTV

Công ty Xăng dầu KV V-TNHH MTV- Chuyển hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Quảng Nam

600000000

10/03/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi tài khoản tiền gởi tại KBNN 01/02-28/02/2022

354957

02/03/2022

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư & Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư & Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

2508871

18/02/2022

KBNN tỉnh Quảng Nam

KBNN tỉnh Quảng Nam tính lãi 01/01/2022 - 31/01/2022.

2475268

26/01/2022

Nguyễn Văn Tuấn

Dương Thị Hồng Thảo nộp tiền ông Nguyễn Văn Tuấn-UVUBMT tỉnh- Chủ tịch Hội đồng hương Q.Nam tại TP.HCM ủng hộ Quỹ VNN tỉnh

690000

25/01/2022

Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam

Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam-Ủng hộ Quỹ VNN năm 2021

8590000

21/01/2022

Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Quỹ Vì người nghèo Trung ương- Chuyển tiền theo QĐ số 288/QĐ-BVDTW, ngày 20/01/2022 phân bổ Quỹ VNN TW tặng quà cho người nghèo nhân dịp tết 2022.

120000000

17/01/2022

Công ty cp Ô tô Trường Hải

Công ty cp Ô tô Trường Hải - Kinh phí tài trợ Quỹ vì người nghèo 2022

300000000

17/01/2022

Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Quỹ Vì người nghèo Trung ương - Chuyển tiền theo QĐ 259/QĐ-BVDDTWW, ngày 11/01/2022 V/v phân bổ Quỹ vì người nghèo TW để thăm tặng quà cho hộ nghèo tỉnh Quảng Nam nhân dịp tết 2022

240000000

TỔNG CỘNG

2.551.531.087- Năm 2023:

STT

Đơn vị ủng hộ

Số tiền

1

Công ty cp tập đoàn Trường Hải

300.000.000

2

Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam

10.019.000

3

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

1.100.000

4

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam

2.747.000

5

Chi Cục Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình

1.479.677

6

Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam

4.028.465

7

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam

3.450.000

8

Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam

30.000.000

9

Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam

12.061.000

10

Văn Phòng Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

14.015.000

11

Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam

6.610.905

12

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Quảng nam

5.983.000

13

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

14.435.123

14

Ban Nội chính Tỉnh Ủy Quảng Nam

4.045.101

15

Công đoàn cơ sở ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

3.000.000

16

Công ty CP y khoa Thái Bình Dương

2.000.000

17

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

900.000

18

Trung Tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam

2.363.993

19

Bệnh Viện mắt Quảng Nam

1.100.000

20

Công đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Quảng Nam

10.000.000

21

Trung Tâm Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Quảng Nam

3.655.920

22

Trung Tâm Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo Quảng Nam

1.799.542

23

Công ty CP Gas Miền Trung

5.000.000

24

Bưu Điện tỉnh Quảng Nam

5.000.000

25

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

2.900.000

26

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

5.000.000

27

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

59.442.971

28

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

1.480.404

29

Thanh tra tỉnh Quảng Nam

9.853.347

30

Thanh tra Sở xây dựng Quảng Nam

1.060.747

31

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

5.118.219

32

Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

3.104.993

33

Văn phòng Sở KHCN tỉnh Quảng Nam

8.081.778

34

Công ty TNHH CCI Việt Nam

10.000.000

35

Trung Tâm Xúc Tiến Đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

2.575.982

36

Liên Hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

1.034.961

37

Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam

19.000.000

38

Chi nhánh Công ty Xăng dầu KV5 -TNHH MTV tại Quảng Nam

61.770.000

39

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam

4.518.622

40

Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

1.700.000

41

Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam

5.040.000

42

Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam

500.000

43

Công đoàn NHCS Quảng Nam

50.000.000

44

Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

1.769.000

45

Chi Cục Thủy Sản Quảng Nam

2.100.000

46

Ban Quản lý di tích và Danh Thắng Quảng Nam

1.200.000

47

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

6.516.000

48

Công ty TNHH KD nước sạch Quảng Nam

37.430.278

49

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

3.810.000

50

Chưa biết tên đơn vị (do chưa nhận được giấy báo)

14.152.000

51

Văn Phòng điều phối CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới Quảng Nam

1.100.000

52

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

52.461.474

53

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc -Mỹ phẩm- Thực phẩm Quảng Nam

1.650.000

54

Công ty In- Phát hành sách và TBTH Quảng Nam

5.450.000

55

Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam

34.762.025

56

Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm Quảng Nam

860.000

57

Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Quảng Nam

6.773.816

58

Văn phòng Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam

6.950.000

59

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

16.130.577

60

Công đoàn Công ty Điện Lực tỉnh Quảng Nam

82.000.000

61

Văn phòng Đăng Ký đất đai Quảng Nam

5.024.755

62

Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

11.119.573

63

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam

2.050.000

64

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam

12.300.590

65

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

1.420.000

66

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam (BS)

438.195

67

Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh Quảng Nam

500.000

68

Văn phòng HĐND-UBND huyện Quế Sơn

1.150.000

69

Làng Hòa Bình Quảng Nam

7.761.000

 

 

 

 

Tổng cộng

1.013.855.033 * QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO TỪ NĂM 2020-2022
- Năm 2020

- NĂM 2021

TT

ĐƠN VỊ NHẬN HỖ TRỢ

 TIỀN HỖ TRỢ

QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ

1

Núi Thành

             40.000.000

QĐ số 116 ngày 06/12/2021

2

Tam Kỳ

             80.000.000

QĐ số 74 ngày 04/01/2022

3

           150.000.000

QĐ số 86 ngày 29/01/2022

4

Phú Ninh

               3.000.000

QĐ số 73 ngày 04/01/2021

5

           150.000.000

QĐ số 102 ngày 13/5/2021

6

               9.000.000

QĐ số 104 ngày 17/5/2021

7

               2.670.000

QĐ số 110 ngày 09/11/2021

8

Thăng Bình, Quế Sơn

           400.000.000

QĐ số 90 ngày05/02/2021

9

             59.200.000

QĐ số 91 ngày01/3/2021

10

Thăng Bình

             40.000.000

QĐ số 99 ngày 27/4/2021

11

             40.000.000

QĐ số 119 ngày 14/12/2021

12

Quế Sơn

             40.000.000

QĐ số 94 ngày 01/3/2021

13

 

               3.000.000

QĐ số 105 ngày 07/7/2021

14

Đại Lộc

             40.000.000

QĐ số 78 ngày 04/01/2021

15

               3.000.000

QĐ số 85 ngày 27/01/2021

16

             30.000.000

QĐ số 100 ngày 07/5/2021

17

             40.000.000

QĐ số 112 ngày 17/11/2021

18

Duy Xuyên

             40.000.000

QĐ số 109 ngày 02/11/2021

19

Hội An

             40.000.000

QĐ số 71 ngày 04/01/2021

20

Điện Bàn

             40.000.000

QĐ số 72 ngày 04/01/2021

21

             40.000.000

QĐ số 121 ngày 23/12/2021

22

Tiên Phước

             40.000.000

QĐ số 113 ngày 23/11/2021

23

Bắc Trà My

             80.000.000

QĐ số 97 ngày 05/3/2021

24

             40.000.000

QĐ số 115 ngày 29/11/2021

25

Nam Trà My

             40.000.000

QĐ số 103 ngày 17/5/2021

26

             40.000.000

QĐ số 120 ngày 23/12/2021

27

Nông Sơn

             40.000.000

QĐ số 77 ngày 04/01/2021

28

Hiệp Đức

             40.000.000

QĐ số 92 ngày 01/3/2021

29

Phước Sơn

             40.000.000

QĐ số 75 ngày 04/01/2021

30

             40.000.000

QĐ số 117 ngày 14/12/2021

31

Nam Giang

             40.000.000

QĐ số 114 ngày 23/11/2021

32

Đông Giang

             40.000.000

QĐ số 96 ngày 05/3/2021

33

             20.000.000

QĐ số 111 ngày 10/11/2021

34

Tây Giang

             80.000.000

QĐ số 118 ngày 14/12/2021

35

Tỉnh Phú Yên

             40.000.000

QĐ số 101 ngày 1/5/2021

36

Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin

             20.000.000

QĐ số 79 ngày 26/01/2021

37

Hội Nạn Người mù tỉnh

             20.000.000

QĐ số 82 ngày 26/01/2021

38

Hội Nạn Cựu TNXP tỉnh

             20.000.000

QĐ số 84 ngày 26/01/2021

39

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

           119.000.000

QĐ số 107 ngày 30/9/2021

40

Đa khoa Quảng Nam

               3.000.000

QĐ số 98 ngày 12/3/2021

41

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

             20.000.000

QĐ số 80 ngày 26/01/2021

42

Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

             20.000.000

QĐ số 81 ngày 26/01/2021

43

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Mồ côi Phú Ninh

             20.000.000

QĐ số 83 ngày 26/01/2021

44

               3.000.000

QĐ số 92 ngày01/3/2021

45

Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh

             20.000.000

QĐ số 87 ngày01/02/2021

46

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

             10.000.000

QĐ số 88 ngày04/02/2021

47

               1.000.000

QĐ số 89 ngày04/02/2021

48

18 huyện, thị xã, tp

             90.000.000

QĐ số 108 ngày 21/10/2021

TỔNG CỘNG

       2.275.870.000

 


- NĂM 2022

TT

ĐƠN VỊ NHẬN HỖ TRỢ

 TIỀN HỖ TRỢ

QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ

1

Núi Thành

           240.000.000

QĐ số 150 ngày 20/5/2022

2

                1.000.000

QĐ số 166 ngày 28/10/2022

3

             40.000.000

QĐ số 166 ngày 28/10/2022

4

Tam Kỳ

             40.000.000

QĐ số 132 ngày 17/01/2022

5

                3.000.000

QĐ số 146 ngày 22/02/2022

6

                3.000.000

QĐ số 148 ngày 05/4/2022

7

           120.000.000

QĐ số 151 ngày20/5/2022

8

                2.500.000

QĐ số 158 ngày 18/10/2022

9

             40.000.000

QĐ số 172 ngày 28/10/2022

10

                5.000.000

QĐ số 175 ngày 31/10/2022

11

             40.000.000

QĐ số 179 ngày 30/11/2022

12

Phú Ninh

             40.000.000

QĐ số 122 ngày 05/01/2022

13

             40.000.000

QĐ số 139 ngày 20/01/2022

14

             40.000.000

QĐ số 176 ngày 31/10/2022

15

 

 

16

Thăng Bình

             50.000.000

QĐ số 141 ngày 25/01/2022

17

           240.000.000

QĐ số 152 ngày 26/5/2022

18

             80.000.000

QĐ số 165 ngày 28/10/2022

19

Quế Sơn

             40.000.000

QĐ số 124 ngày 07/01/2022

20

                3.000.000

QĐ số 147 ngày 24/3/2022

21

             80.000.000

QĐ số 178 ngày 31/10/2022

22

Đại Lộc

             50.000.000

QĐ số 140 ngày 21/01/2022

23

             80.000.000

QĐ số 177 ngày 31/10/2022

24

Duy Xuyên

             40.000.000

QĐ số 167 ngày 28/10/2022

25

Núi Thành, Hội An

             60.000.000

QĐ số 135 ngày 19/01/2022

26

Hội An

             40.000.000

QĐ số 125 ngày 07/01/2022

27

 

             40.000.000

QĐ số 162 ngày 28/10/2022

28

Điện Bàn

             80.000.000

QĐ số 174 ngày 28/10/2022

29

Tiên Phước

             60.000.000

QĐ số 136 ngày 19/01/2022

30

 

             40.000.000

QĐ số 161 ngày 28/10/2022

31

Bắc Trà My

           180.000.000

QĐ số 138 ngày 19/01/2022

32

             40.000.000

QĐ số 159 ngày 28/10/2022

33

 

             40.000.000

QĐ số 180 ngày 26/12/2022

34

Nam Trà My

             40.000.000

QĐ số 160 ngày 28/10/2022

35

Nông Sơn

             40.000.000

QĐ số 130 ngày 17/01/2022

36

 

             40.000.000

QĐ số 171 ngày 28/10/2022

37

Hiệp Đức

             40.000.000

QĐ số 137 ngày 19/01/2022

38

 

             40.000.000

QĐ số 168 ngày 28/10/2022

39

Phước Sơn

             40.000.000

QĐ số 170 ngày 28/10/2022

40

Nam Giang

             10.000.000

QĐ số 129 ngày 17/01/2022

41

 

             30.000.000

QĐ số 134 ngày 18/01/2022

42

 

             80.000.000

QĐ số 149 ngày 04/5/2022

43

 

             40.000.000

QĐ số 163 ngày 28/10/2022

44

Đông Giang

             40.000.000

QĐ số 123 ngày 05/01/2022

45

       2.000.000.000

QĐ số 131 ngày 17/01/2022

46

 

           120.000.000

QĐ số 133 ngày 17/01/2022

47

 

             40.000.000

QĐ số 164 ngày 28/10/2022

48

Tây Giang

       2.000.000.000

QĐ số 142 ngày 25/01/2022

49

 

             40.000.000

QĐ số 169 ngày 28/10/2022

50

Tỉnh Bình Định

             40.000.000

QĐ số 153 ngày 27/6/2022

51

VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

           120.000.000

QĐ số 143 ngày 26/01/2022

52

Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin

             30.000.000

QĐ số 153 ngày 08/6/2022

53

Hội Nạn Người mù tỉnh

             40.000.000

QĐ số 126 ngày 14/01/2022

54

Hội Người Cao tuổi tỉnh

             10.000.000

QĐ số 156 ngày 06/9/2022

55

Hội Người Cao tuổi P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ

                2.000.000

QĐ số 157 ngày 22/9/2022

56

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Mồ côi Phú Ninh

             20.000.000

QĐ số 127 ngày 14/01/2022

57

Trung tâm hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tư thục Hướng dương

             20.000.000

QĐ số 128 ngày 14/01/2022

58

 

             23.000.000

QĐ số 145 ngày 15/01/2022

59

18 huyện, thị xã, tp

           105.000.000

QĐ số 173 ngày 28/10/2022

TỔNG CỘNG

       6.947.500.000

 


- NĂM 2023
Tên Video
* CM 19.7.24
* CM 05.7.24
select