Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29-NQ/TU
Ngày ban hành: 11/04/2023
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 11/04/2023
Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh"
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi quyet 29 TU ve dai doan ket.pdf[ Tải về ]940.86 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh"


Đã xem: 580 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)