Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 574 items in 29 pages
1761/QĐ-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyết định Mặt trận Quyết định v/v ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CB, CC và người lao động trong hệ thống ...
10/01/2013
15-HD/TCTW UBND tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn ve quy hoach can bo lanh dao cac cap
05/11/2012
22/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị
12/10/2012
2595 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định về việc xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam
07/08/2012
1454/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 3) về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ...
07/05/2012
61/HD-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành ...
25/04/2012
22/2011/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn ...
09/12/2011
30/2011/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận NGHỊ QUYẾT Về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về chức danh, mức phụ ...
09/12/2011
40-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Mặt trận HƯỚNG DẪN SỐ 40-HD/BTCTW NGÀY 29/10/2010 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ THEO NHIỆM ...
29/10/2010
67/2010/NĐ-CP Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị định Mặt trận Chính sách đối với người không đủ tuổi tái cử
20/06/2010
ĐL-MTTQVN Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông báo Mặt trận Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930.
30/09/2009
09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết liên tịch hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
17/04/2008
77/2007/TT-BTC Bộ Tài chính Hướng dẫn Mặt trận Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
05/07/2007
34/2007/PL-UBTVQH11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Mặt trận PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007
20/04/2007

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)