Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 614/BC-STNMT ngày 13/10/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:40 | 18/10 Lượt xem: 15003

Báo cáo số 614/BC-STNMT ngày 13/10/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 
Công văn 4181/BNV-CQĐP ngày 27/8/2022 của Bộ Nội vụ trả lời ý kiến cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 15:40 | 28/09 )
Công văn 2964/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 15:39 | 28/09 )
Công văn số 2802/BCA-V01 ngày 09/8/2022 của Bộ Công An v/v trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 7:56 | 06/09 )
Công văn số 3719/BNV-TL ngày 05/8/2022 của Bộ Nội vụ trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 7:55 | 06/09 )
Công văn số 4927/BNN-CPTT ngày 29/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phat triển nông thôn trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 7:53 | 06/09 )
Công văn số 4173/BTTTT-VP ngày 14/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 7:50 | 06/09 )
Công văn số 7658/BGTVT-KHĐT ngày 28/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 16:24 | 23/08 )
Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select