Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số 4927/BNN-CPTT ngày 29/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phat triển nông thôn trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 7:53 | 06/09 Lượt xem: 14402

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select