Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:10 | 15/04 Lượt xem: 9151

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 
Công văn số 13782/BGTVT-CQLXD ngày 24/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 14:31 | 09/02 )
Công văn số 2346 ngày 08/02/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 15:19 | 08/02 )
Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 13:56 | 25/01 )
Công văn số 4233/SGTVT-KCHT ngày 31/12/2021 Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị, đề xuất của UBMTTQVN tỉnh tại Thông báo số 86/TB-MTTQ-UB ngày 29/11/2021 (Ngày đăng: 16:36 | 07/01 )
Công văn số 5119/BXD-HĐXD ngày 10/12/2021 của Bộ Xây dựng trả lời ý kiến của cử tri tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 16:32 | 07/01 )
Công văn của các Bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Quảng Nam gửi đến sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 9:09 | 24/12 )
Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 14:47 | 05/12 )

Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select