Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số 2346 ngày 08/02/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:19 | 08/02 Lượt xem: 11273

Nguồn tin: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 
Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 13:56 | 25/01 )
Công văn số 4233/SGTVT-KCHT ngày 31/12/2021 Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị, đề xuất của UBMTTQVN tỉnh tại Thông báo số 86/TB-MTTQ-UB ngày 29/11/2021 (Ngày đăng: 16:36 | 07/01 )
Công văn số 5119/BXD-HĐXD ngày 10/12/2021 của Bộ Xây dựng trả lời ý kiến của cử tri tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 16:32 | 07/01 )
Công văn của các Bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Quảng Nam gửi đến sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 9:09 | 24/12 )
Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Ngày đăng: 14:47 | 05/12 )
Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 30/11/2021 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai - HĐND tỉnh khóa X (Ngày đăng: 9:54 | 01/12 )
Công văn số 71/ĐĐBQH-VP ngày 17/9/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (Đối tượng Hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong) (Ngày đăng: 16:02 | 15/10 )

Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select