Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số 4233/SGTVT-KCHT ngày 31/12/2021 Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị, đề xuất của UBMTTQVN tỉnh tại Thông báo số 86/TB-MTTQ-UB ngày 29/11/2021

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:36 | 07/01 Lượt xem: 11878

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select