Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số 5119/BXD-HĐXD ngày 10/12/2021 của Bộ Xây dựng trả lời ý kiến của cử tri tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:32 | 07/01 Lượt xem: 21084

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

   
Công văn số 2346/SGTVT-KCHT ngày 02/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 16:20 | 03/08 )
Công văn 2642/CAT-PV01 ngày 29/7/2021 của Công an tỉnh Quảng Nam v/v báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (Ngày đăng: 15:05 | 02/08 )
Công văn số 938/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh v/v giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 14:15 | 27/07 )
Công văn số 1839/BCH-VP ngày 15/7/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam v/v trả lời ý kiến cử tri tại cuộc họp tiếp xúc với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 9:58 | 22/07 )
Công văn số 4094/BNN-TCCB ngày 01/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 16:36 | 09/07 )
Công văn số 3525/BKHĐT-TH ngày 07/6/2021 của Bộ Kế hoạch đầu tư V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 14:04 | 24/06 )
Công văn số 1809/BTP-VP ngày 07/6/2021 của Bộ Tư pháp V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 14:02 | 24/06 )
Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select