Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh (Đối tượng Hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong)

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:58 | 15/10 Lượt xem: 11915

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 
Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri tỉnh sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội thứ XV (Ngày đăng: 8:13 | 05/10 )
Công văn số 2738/BXD-QLN ngày 15/7/2021 của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 (Ngày đăng: 9:25 | 27/08 )
Công văn số 2346/SGTVT-KCHT ngày 02/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 16:20 | 03/08 )
Công văn 2642/CAT-PV01 ngày 29/7/2021 của Công an tỉnh Quảng Nam v/v báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (Ngày đăng: 15:05 | 02/08 )
Công văn số 938/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh v/v giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 14:15 | 27/07 )
Công văn số 1839/BCH-VP ngày 15/7/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam v/v trả lời ý kiến cử tri tại cuộc họp tiếp xúc với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 9:58 | 22/07 )
Công văn số 4094/BNN-TCCB ngày 01/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 16:36 | 09/07 )

Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select