Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân Quảng Nam

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:26 | 13/08 Lượt xem: 29970

Tác giả: P.Q

Nguồn tin: Bộ Giao thông vận tải

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select