Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:07 | 22/06 Lượt xem: 27402

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 
Báo cáo số 73 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang (Ngày đăng: 14:30 | 11/02 )
Công văn của Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày đăng: 13:55 | 06/02 )
Công văn đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân huyện Nam Giang phản ảnh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2019 (Ngày đăng: 7:19 | 31/12 )
Công văn đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân huyện Thăng Bình phản ánh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2019 (Ngày đăng: 8:54 | 26/12 )
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 10:38 | 24/12 )
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX (Ngày đăng: 13:46 | 12/12 )
Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về báo cáo khái quát tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và các nội dung liên quan đến ý kiến , kiến nghị của nhân dân (Ngày đăng: 10:00 | 05/12 )

Tên Video
* CM 06.01.23
* CM 16.12.22LIÊN KẾT WEB

select