Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về báo cáo khái quát tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và các nội dung liên quan đến ý kiến , kiến nghị của nhân dân

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:00 | 05/12 Lượt xem: 27565

Nguồn tin: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select