Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 47/BC- ĐĐBQH về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:30 | 12/07 Lượt xem: 4185

Tác giả: Ban Biên Tập

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select