Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 47/BC- ĐĐBQH về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:30 | 12/07 Lượt xem: 8553

Tác giả: Ban Biên Tập

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select