Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT: 2 TỶ ĐỒNG; CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NAM: 20 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/1/2017 của Tỉnh uỷ

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:17 | 11/05 Lượt xem: 1642

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

Nguồn tin: Ban biên tập

[Trở về]

Các tin mới:
LIÊN KẾT WEB

select