Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/1/2017 của Tỉnh uỷ

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:17 | 11/05 Lượt xem: 2402

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

Nguồn tin: Ban biên tập

[Trở về]

Các tin mới:


LIÊN KẾT WEB

select