Phiên bản mobile

“ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, GÓP PHẦN TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

MENU

Chi tiết tin

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Chỉ thị "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:20 | 01/06 Lượt xem: 1039

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký và ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị quan trọng này.

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 16.9.22
* CM 19.8.22LIÊN KẾT WEB

select