Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung việc quản lý và sử dụng kinh phí Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:20 | 06/12 Lượt xem: 544

Tác giả: P.Q

Nguồn tin: Bộ Tài chính

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: