Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung việc quản lý và sử dụng kinh phí Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:20 | 06/12 Lượt xem: 1079

Tác giả: P.Q

Nguồn tin: Bộ Tài chính

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select