Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Hội An: Giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:27 | 04/10 Lượt xem: 246

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An đã làm việc với Đảng ủy, UBND phường Tân An, Minh An và xã Cẩm Hà- thành phố Hội An về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Mục đích nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân trong giám sát công tác cán bộ; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao; trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần phát hiện, ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.


Đoàn giám sát tại xã Cẩm Hà

Kết quả giám sát cho thấy, các cá nhân luôn tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, không có tham nhũng hay lãng phí; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết; đoàn kết trong nội bộ cơ quan; luôn tạo điều kiện cho hoạt động của các hội, đoàn thể ở địa phương; thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình.

Qua đó, Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, các cá nhân cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, quản lý; giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Duy Vinh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select