Phiên bản mobile

“ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, GÓP PHẦN TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Bắc Trà My: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2019-2024

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:14 | 01/08 Lượt xem: 140

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 08 (khóa X), sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2019-2024 và công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện uỷ và đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội,đặc biệt là chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh, Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã cụ thể hoá và ban hành 884 văn bản các loại để lãnh chỉ đạo và hướng dẫn công tác Mặt trận đạt được kết quả nổi bật như: Tham gia vận động quyên  góp ủng hộ phòng, chống Covid 19 với số tiền 742,8 triệu đồng, vận động giúp đỡ nhân dân thành phố Đà nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 gần 20 tấn hàng hoá giá trị trên 370 triệu đồng; vận động quĩ “Vì người nghèo” với số tiền 1,775 tỷ đồng, vận động quỹ cứu trợ 5,680 tỷ đồng, triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 41 nhà đại đoàn kết,  144 nhà thiên tai;hoạt động giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cấp huyện tổ chức 18 cuộc, cấp xã 31 cuộc; Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng tổ chức giám sát 83 cuộc. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, riêng trên địa bàn huyện có 9 sản phẩm OCOP đã tạo ra thương hiệu trên thị trường.  MTTQ các cấp tham gia phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hằng năm triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường Thế giới “ (05/6) với nhiều mô hình mới, thiết thực đảm bảo khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng–Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đánh giá cao sự quan tâm của cấp uỷ đối với công tác Mặt trận, nhất là ban hành Nghị Quyết số 06-NQ/HU ngày 20/10/2021 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên đia bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025; đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và 06 tháng đầu năm 2022, chỉ ra những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và định hướng Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú đưa thông tin đến nhân dân một cách nhanh, kịp thời và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò của các Ban Tư vấn, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cộng tác viên, Người có uy tín…Đây là lực lượng nòng cốt của Mặt trận hiểu và gần nhân dân nhất. Đồng chí đề nghị cấp uỷ tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đảm bảo theo quy định.

Tác giả: Công Hướng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 15.7.22
* CM 01.7.22LIÊN KẾT WEB

select