Phiên bản mobile

THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH !

MENU

 

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:36 | 20/09 Lượt xem: 1432

Thực hiện Quy chế phối hợp, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.

* ĐIỆN BÀN: (12/11)

Ông Phan Ngọc Hải - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã; ông Ngô Văn Trịnh - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đồng chủ trì.


Qua 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra trong Quy chế, gắn với việc thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

HĐND, UBND thị xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã bám sát nội dung quy chế, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, phối hợp tốt trong việc xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp, kế hoạch hoạt động hàng năm; thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội; tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND thị xã; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện pháp luật và nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND thị xã; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026. Những kết quả nêu trên tạo bước chuyển tích cực trong mối quan hệ công tác, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong phối hợp được nâng cao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm của thị xã.

Tại Hội nghị, ông Ngô Văn Trinh - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND và UBND thị xã; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tăng cường phản biện các Nghị quyết của HĐND thị xã; các Đề án liên quan mật thiết đến quyền lợi của Nhân dân như: Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn, Đề án liên quan đến nông nghiệp nông thôn, kênh mương nội đồng, Đề án liên quan đến đường trục chính giao thông nông thôn, Đề án Thể dục thể thao…để góp phần đưa các Nghị quyết, Đề án bám sát với thực tiễn, tăng tính hiệu quả, khả thi khi thực hiện. Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã đề nghị xem xét việc sáp nhập lại một số thôn, khối phố có số dân quá đông để thuận tiện trong việc quản lý của cơ sở đối với từng địa bàn dân cư; bổ sung một số nội dung trong quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với UBND thị xã giai đoạn đến.

Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất thực hiện ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn với HĐND thị xã; giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với UBND thị xã trong giai đoạn 2021-2026.

* PHƯỚC SƠN: (21/10)

Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.


 Nhiệm kỳ  2016 - 2021, hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; bằng nhiều hình thức phối hợp, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính của từng cơ quan và cùng nhau phối hợp tổ chức các hoạt động theo Quy chế, Chương trình được ký kết đầu nhiệm kỳ; đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đề ra; hoạt động phối hợp được thực hiện nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp đã được đề cao. Từ những kết quả trong công tác phối hợp đã có tác động tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hàng năm và của cả nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện đã cùng ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó, các cơ quan thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND huyện, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; tổ chức việc lấy ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hội nghị tiếp xúc cử tri; phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện./.

DUY XUYÊN: (08/10)

Đồng chí Nguyễn Công Dũng-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thế Đức - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị,. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí là Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kinh tế - Xã Hội HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và dự thảo Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý thẳng thẳng về những kết quả đạt được, những mặt chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp, những việc làm cụ thể trong việc thực hiện Quy chế phối hợp; thống nhất ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.


Quang cảnh hội nghị

NÔNG SƠN: (01/10)

Qua 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ hiệu quả các nội dung đề ra trong Quy chế, gắn với việc thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm của huyện.


Lãnh đạo 2 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giai đoạn 2016-2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Công tác phối hợp trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, nghị quyết HĐND huyện nói riêng đến Nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế. Hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tuy có đổi mới nhưng vẫn còn hạn chế nhất định, hình thức chưa thật phong phú; cử tri tham dự một số nơi còn ít; việc tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri đôi lúc chưa kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sỹ -Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua trong công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND...Đồng thời, đề nghị HĐND và UBMTTQVN huyện trong giai đoạn 2016-2021, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế; tập trung phối hợp đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp HĐND huyện và kiến nghị sau các cuộc giám sát của hai bên. Chú trọng phối hợp giám sát đối với các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân đã được giám sát, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để...

Núi Thành: (17/9)

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tri Ấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành; đồng chí Lê Văn Sinh - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Vũ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Văn phòng HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tham dự đầy đủ.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Qui chế phối hợp giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành nhiệm kỳ  2016-2021 và thống nhất một số nội dung tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các bên trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác trong thời gian đến. Đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền, đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm trong các phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm để góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và của cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở nội dung của Quy chế phối hợp, các bên thảo luận và thống nhất với các nội dung chương trình cụ thể, bên cạnh đó hằng năm các bên cùng xây dựng kế hoạch triển khai sát với tình hình và đạt hiệu quả cao. Sau khi thống nhất tất cả các nội dung, Hội nghị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tác giả: Ngọc Loan, VP.UBMTTQVN huyện Duy Xuyên, Phước Sơn, Nông Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:LIÊN KẾT WEB

select