Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:48 | 24/02 Lượt xem: 820

Trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là một nội dung rất quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Sau khi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử HĐND cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bắc Trà My: Sáng ngày 04/03/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị với đại diện lãnh đạo và người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo Luật định.

Tham dự Hội nghị có bà: Nguyễn Thị Tuyết Thanh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; ông: Thái Hoàng Vũ- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện; bà: Lê Thị Thu Vân-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Bà Nguyễn Thị Minh Thư - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.


Quảng cảnh hội nghị

Các đại biểu về dự hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa rõ và đã được đại diện Ủy ban bầu cử huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải đáp, trao đổi nhằm góp phần thực hiện đảm bảo nội dung, thủ tục, trình tự và hướng dẫn làm hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với khối lượng công việc tương đối nhiều và yêu cầu đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Phát biểu kết luận Hội nghị, bà: Nguyễn Thị Minh Thư- UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả và đúng thời gian. Đồng thời yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điện Bàn: Chiều ngày 26/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 cho hơn 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể thị xã và đại diện lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Tham dự Hội nghị có ông Phan Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Hội nghị do ông Phan Ngọc Hải – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì.


Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển khai, hướng dẫn các nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời ông Phạm Văn Liễu – Phó Trưởng Phòng Nội vụ thị xã đã hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận, nêu ra những khó khăn, thắc mắc còn chưa rõ trong quá trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã ở cơ quan, tổ chức, địa phương mình và được ông Phan Ngọc Hải – chủ trì Hội nghị hướng dẫn cụ thể, giải đáp, tháo gỡ đối với từng trường hợp.

* Tiên Phước: Chiều ngày 25 tháng 02 năm 2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có ông Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện;  Bà Trần Thị Thu Ba -  Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử huyện, đại biểu lãnh đạo 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Chính, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.


Hội nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại Tiên Phước

* Đông Giang: Chiều ngày 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng với Phòng Nội vụ huyện Đông Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị gồm có 94 vị: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội huyện, lãnh đạo Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, thị trấn và 40 Ban Công tác Mặt trận ở Khu dân cư.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại huyện Đông Giang

* Quế Sơn: Ngày 23/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho gần 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn. dự hội nghị có ông Phạm Đình Bảy - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Lý Xuân Phong - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các vị trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Hội nghị tập trung quán triệt nội dung Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. Qua đó giúp các cơ quan, ban, ngành và Mặt trận xã, thị trấn nắm được những nội dung cơ bản, triển khai thực hiện thủ tục công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo Luật định.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, ông Lý Xuân Phong – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: các đại biểu cần nghiên cứu kỹ tài liệu, trao đổi, thảo luận các vấn đề còn thắc mắc để triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

Hội nghị tập huấn là một trong những nội dung quan trọng để các cơ quan, ban ngành và xã, thị trấn lựa chọn, giới thiệu người có đức, có tài ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn tin: BAN BIÊN TẬP

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select