Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!

MENU

 

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Đông Giang: 62 cán bộ Mặt trận cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:32 | 08/10 Lượt xem: 344

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận từ huyện đến cơ sở sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở cho 62 vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, thị trấn và Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận 40 khu dân cư, các vị Trưởng, Phó Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ.

Chuyên đề tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm nay được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung vào các chuyên đề trọng tâm ở cơ sở như: Quán triệt Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Mặt trận tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cách tổ chức hoạt động của Mặt trận ở cơ sở; Công tác Mặt trận tham gia hòa giải; Kỹ năng hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; Nâng cao hiệu quả công tác Dân chủ-Pháp luật; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

          (Quang cảnh hội nghị tập huấn)

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cở sở có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Ngọc Thế

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


,

LIÊN KẾT WEB

select