Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 13/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU DỊCH THIÊN MINH: 1 TỶ ĐỒNG; HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 50.000.000 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM BẮC QUẢNG NAM: 5.491.037 ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Các địa phương hoàn thành công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:18 | 06/07 Lượt xem: 1427

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp...

Đông Giang: Ngày 22/7/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ông Lê Văn Luyến –UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Phạm Thanh Nam – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Tài – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.


(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã đánh giá công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm; bàn và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Các Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận trọng tâm hướng đến các hoạt động của Mặt trận từ huyện đến cơ sở trong thời gian đến như: Tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận phát huy vai trò của mình tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Tài - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Mặ trận trong 06 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đông Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn theo hướng thiết thực và hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ủy viên Ủy ban tích cực tham gia công tác Mặt trận ở địa phương.

Bắc Trà My: Sáng ngày 21/7/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024

Tham dự Hội nghị có  Ông: Nguyễn Phi Hùng- PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; ông: Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đại diện Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; các Phòng, ban ngành, Hội đoàn thể huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; có 48/51 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn Thị Minh Thư – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị.

     
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã báo cáo tình hình, đánh giá sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm; bàn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; Sơ kết 05 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng- PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam  đã đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động “Quỹ vì người nghèo” và các phong trào thi đua  yêu nước. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động vào cuộc cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: việc tổ chức triển khai thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở một số địa phương còn chung chung, thiếu mô hình cụ thể; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp chưa được rõ nét;  việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, đó là: Chú trọng phát động các phong trào thi đua thiết thực lập thành chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Tăng cường hiệp thương phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; làm tốt công tác phối hợp chăm lo cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác cứu trợ và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết tàn dân tộc (18/11); Chủ trì tổ chức giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức diễn đàn nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ CBCC, VC; diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tiếp tục giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Duy trì chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của hội viên, đoàn viên và Nhân dân để phản ánh với Cấp ủy, chính quyền, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khen thưởng cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia phòng, chống và ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Nam Giang: Sáng ngày 16/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2014; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân huyện (giai đoạn 2014-2019); Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”; Sơ kết công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Văn Hường- Bí thư Huyện ủy cùng với 55 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện chủ động tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của chính phủ. Tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 từ các nguồn: cấp tỉnh; cấp huyện, cấp xã với tổng số tiền 248.500.000đ; Sau khi tiếp nhận các nguồn hỗ trợ Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đồng chí trực tại các trạm kiểm soát chốt chặn; thăm người bị cách ly tại Khu cách ly xã Chà Val và Trung Y tế Nam Giang với tổng trị giá 78.200.000đ. Vận động nhân dân hiến 6.300m2  đất vườn, hoa màu; cùng với nhà nước sửa chữa 5,9km đường nông thôn, 6 chiếc cầu treo dân sinh/1.495 ngày công lao động. Thành lập mới 06 mô hình bảo vệ môi trường, 16 hố chôn rác thải, nạo vét dài 4,7 km và đào đắp 1.630m3 đất kênh mương nội đồng và đường nông thôn, tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh và hạn chế ô nhiễm môi trường gây biến đổi khí hậu. Vận động hơn 293 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo; từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xét chọn và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết  cho 7 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 280 triệu đồng; tặng 20 suất quà cho hộ nghèo xã Cà Dy trị giá 8 triệu đồng.v.v. Tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; động viên Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thái Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và ông Lê Văn Hường-Bí thư huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Nam Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn theo hướng thiết thực và hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ủy viên Ủy ban tích cực tham gia công tác Mặt trận ở địa phương.

Nhân dịp này, trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 2 cá nhân; trao giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19


Thăng Bình: Chiều ngày 14/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, thảo luận Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm; đánh giá công tác Mặt trận tham gia phòng, chống Covid-19; hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bà Hồng Thị Nga, UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận từ huyện đến xã, thị trấn đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhân dân; triển khai xây dựng các công trình, phần việc nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, tham gia phòng, chống dịch Covid 19. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được tổng số tiền hơn 1.3 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ, tặng quà Tết cho các hộ nghèo và hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo với số tiền gần 100 triệu đồng. Xây mới 23 nhà “Đại đoàn kết” với số tiền tổng trị giá 690 triệu đồng; sửa chữa 41 nhà với số tiền tổng trị giá 820 triệu đồng; thực hiện trao phương tiện, sinh kế cho người nghèo gồm 02 máy ép nước mía với số tiền 24 triệu đồng. Tổ chức 07 lớp tập huấn, bao gồm: 01 lớp tập huấn về phòng, chống dịch bệnh, 01 lớp triển khai giám sát Nghị quyết 42, 03 lớp tập huấn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, 02 lớp tập huấn xây dựng đô thị văn minh. Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tiếp 527 lượt công dân; tiếp nhận và đề nghị giải quyết 07 đơn thư theo quy định của pháp luật. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức 04 “Diễn đàn nhân dân” góp ý đội ngũ cán bộ, công chức; 05 diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; 09 diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân theo chuyên đề. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức phản biện 01 đề án phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; Mặt trận từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp. Chú trọng thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 trên địa bàn huyện.
Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá công tác tham gia phòng, chống Covid-19 của Mặt trận từ huyện đến cơ sở; đồng thời tặng Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham gia phòng, chống Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong huyện 6 tháng đầu năm, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung 07 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.


Quế Sơn: 
Ngày 13/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, thảo luận, thống nhất Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020; hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

06 tháng đầu năm 2020, hệ thống Mặt trận từ huyện đến xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Cuộc vận động, các phong trào do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là tổ chức vận động, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay đã vận động được hơn 680 triệu đồng (cấp huyện hơn 300 triệu đồng) và các nhu yếu phẩm khác; Tổ chức tiếp nhận, trao 300 suất quà cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trị giá 150 triệu đồng (500.000 đồng/suất); biểu dương, khen thưởng cho 20 cá nhân, 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia công, tác phòng, chống dịch.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Phú, Quế Phong, Quế Long tổ chức Hội nghị hiệp thương cử bổ sung, thay thế chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới cho xã Quế Mỹ (xã về địch NTM năm 2020) và tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình lấy ý kiến cho cán bộ quân dân chính thôn Phước Chánh xã Quế Mỹ về xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu; vận động được trên 3,2 tỷ đồng (cấp huyện hơn 1,6 tỷ đồng) hỗ trợ xây dựng 03 nhà đại đoàn kết, trị giá 120 triệu đồng; trợ cấp khó khăn nhân dịp Tết và Tháng Công nhân 3.279 suất, trị giá 1 tỷ 799, 5 triệu đồng; vận động tặng 11 sổ tiết kiệm cho nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, trị giá 700 triệu đồng và 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 100 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 6 triệu đồng cho 03 trường hợp; phát động xây dựng mô hình “Cơ sở  tôn giáo cảnh tịnh, thanh nhã và gương mẫu” năm 2020 tại 03 cơ sở tôn giáo: Hội thánh Tin lành Đông Phú, Thánh thất Cao đài Trung Kiên-Quế An, Chùa Phú Trạch-Quế Xuân 2.      
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Thái Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp huyện Quế Sơn trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020.
Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 04 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.


Nam Trà My: 
Ngày 10/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối 2020. Tham dự Hội nghị ông Nguyễn Thế Phước – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Đình An- HUV, Phó Chủ tịch HĐND; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận huyện khóa X; Ban tư vấn dân tộc UBMT huyện khóa X; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 10 xã.

Trong 06 tháng đầu năm với nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng. Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra; Đặc biệt tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp xã, huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức Hội nghị triển khai, lấy phiếu sự hài lòng của Nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trà Mai; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng 06 nhà đại đoàn kết, 03 nhà cứu trợ cho nhân dân; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức tổ thành viên của Mặt trận giám sát việc lập danh sách và chi trả cho các đối tượng người thuộc hộ nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội; người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng bị ảnh hưởng do dịch covid – 19 gây ra; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34 về nội dung lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng chính phủ, tổ chức phản biện xã hội, tham gia xây Đảng, chính quyền; tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo kết quả xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13; củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cơ sở.
Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất, hiệp thương cử bổ sung thay thế 03 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Duy Xuyên: 
Sáng ngày 08/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2020; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020; Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Mạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Được-UVTV-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-Chủ trì hội nghị. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng các tổ chức thành viên trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực phối hợp tham gia tuyên truyền và thực hiện hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện, xã-thị trấn đã vận động được 544.543.000 đồng (trong đó: huyện 155.298.000đ, xã- thị trấn 389.245.000đ).

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khen tặng 10 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


Phú Ninh: Sáng ngày 07/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự hội nghị có ông Lê Thái Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Thanh - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đã hiệp thương dân chủ và bầu bổ sung 07 vị đảm bảo kiện toàn đủ 58 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024


Các Ủy viên Ủy ban tham gia biểu quyết các nội dung Hội nghị
Qua 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tiếp tục tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện năm 2020, một số mô hình hiệu quả như: Mô hình “Nếp sống văn minh trong việc tang”, “Những bông hoa đời thường”, “tuyến đường tự quản”, “Bát cháo tình thương”, “cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ”, “Phân loại, hạn chế  rác thải nhựa”; “tủ thuốc nhân đạo”...tiếp tục được duy trì và nhân rộng; tổ chức tập huấn và triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Phước, Tam An. Vận động ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 thông qua kênh Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đến nay đã tiếp nhận, vận động trên  242 triệu đồng; về hiện vật trên 13.500 khẩu trang y tế, khẩu trang vải, hàng trăm kg nhu yếu phẩm... Đã thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo từ huyện đến cơ sở đã vận động và tiếp nhận trên 400 triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới 2 nhà, trị giá 80 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 09 nhà, trị giá 135 triệu đồng, giúp nhau phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác với số tiền trên 100 triệu đồng.
Phối hợp Thường trực HĐND, các Ban HĐND giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 17 khóa XI.”. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành giám sát 02 cuộc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát 25 công trình. Qua giám sát kịp thời kiến nghị với các ngành có liên quan thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung được giám sát;...
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phản ánh những vấn đề còn bức xúc, lo lắng mà cử tri đang quan tâm cũng như tham gia thảo luận làm sáng tỏ những tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thái Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đề ra. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực trong việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 202

Hội An: Ngày 3/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời tổng kết công tác Mặt trận tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến xã, phường tập trung nắm bắt tình hình dư luận xã hội trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện cách ly xã hội; đồng thời tham gia đóng góp ủng hộ hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam. Đã có 132 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 15 triệu đồng giá trị vật phẩm thiết bị y tế, hơn 11.000 khẩu trang y tế, 2,5 tấn gạo, 108 nón bảo vệ kháng vi rút, 24 thùng găng tay, 200 bộ đồ bảo hộ. Qua đó, Ủy ban Mặt trận thành phố đã hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, đảm bảo an toàn sức khỏe và đời sống cho cả cộng đồng.
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN ở địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận từ thành phố đến các xã phường đã phát huy tốt quyền dân chủ tại cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Công tác giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Hệ thống tổ chức của cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động từng bước có sự đổi mới và mang lại kết quả tích cực. Mặt trận đã thể hiện vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ các cấp, các ý kiến đóng góp vào công tác nhân sự Ban chấp hành của các Đảng bộ địa phương, đơn vị.
Tham dự hội nghị, Ông Võ Xuân Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị, trong đó đề nghị Mặt trận các cấp trong thành phố phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kép đó là vừa phát triển kinh tế và vừa vận động Nhân dân phòng chống dịch Covid-19; tổ chức giám sát chặt chẽ Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và nhiệm vụ quan trọng là phải đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Thành phố Hội An năm 2020.   
Tại Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. 
Tiên Phước: Ngày 3.7, Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước  tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện huyện đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng làm giao thông nông thôn; xây dựng cụm dân cư NTM kiểu mẫu; thực hiện Đề án 03 của huyện về “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gắn với du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng”. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các xã Tiên An, Tiên Lộc, Tiên Tiên Hà... Triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo” được hơn 145 triệu đồng, từ nguồn kinh phí đó đã xây dựng 6 nhà “Đại đoàn kết” với kinh phí 260 triệu đồng; đồng thời trích “Quỹ cứu trợ” của huyện xây 3 nhà “Đại đoàn kết” với kinh phí 160 triệu đồng cho các hộ dân đồng bào Cor tại xã Tiên Lập.

Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra, Mặt trận cấp huyện, cấp xã cũng đã tiếp nhận, vận động gần 346 triệu đồng và nhiều mặt hàng, nhu yếu phẩm từ Mặt trận tỉnh và các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho người dân, lực lượng tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Dịp này, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện tuyên dương khen thưởng cho 3 đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Tác giả: Văn Công (Tiên Phước), Duy Vinh (Hội An), VP Ủy ban MTTQ Viêt Nam huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Nam Trà My, Quế Sơn, Thăng Bình, Nam Giang

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select