Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 13/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU DỊCH THIÊN MINH: 1 TỶ ĐỒNG; HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 50.000.000 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM BẮC QUẢNG NAM: 5.491.037 ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Tiên Phước: Giám sát kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:39 | 02/07 Lượt xem: 1119

Sáng ngày 02/7/2020, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước làm trưởng đoàn, chủ trì giám sát việc triển khai thực hiện kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Tiên Sơn.

Xã Tiên Sơn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, trong những năm qua cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tại địa phương tiếp tục duy trì và tập trung nhân lực, vật lực, tăng tốc thực hiện các tiêu chí theo quy định, phấn đấu đến năm 2022 đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.


Thực hiện giám sát tại xxa Tiên Sơn

Trong quá trình triển khai, dưới sự chỉ đạo tích cực của Đảng ủy, UBND xã đã có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng công việc. Cùng với đó Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mọi vấn đề đều thực hiện công khai dân chủ, nhân dân tham gia bàn bạc, thống nhất hành động, trực tiếp làm và kiểm tra tạo được sự đồng thuận cao. Đến thời điểm giám sát, xã Tiên Sơn đã đạt 07/12 tiêu chí theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND Tỉnh Quảng Nam đó là: tiêu chí hộ nghèo, phát triển kinh tế nông thôn, văn hóa, cảnh quan môi trường, thông tin - truyền thông - hành chính công, trường học và tiêu chí an ninh trật tự. 05 tiêu chí còn lại (thu nhập, giáo dục, y tế, giao thông, KDC NTM kiểu mẫu) địa phương đã có kế hoạch chia từng giai đoạn tập trung phấn đấu đến năm 2022 sẽ đạt và đề nghị công nhận.

Qua giám sát, vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần được quan tâm giải quyết: nguồn vốn duy trì để triển khai xây dựng các tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học …còn hạn chế. Địa bàn nhỏ hẹp, phân bố dân cư thưa, diện tích manh mún, chưa đảm bảo điều kiện để thu hút đầu tư của doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên nên một số tiêu chí chậm so với tiến độ.

Để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí đến năm 2020, xã cũng đã đề nghị các cấp quan tâm tăng cường các cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Đồng thời các ngành liên quan của huyện cũng phải hỗ trợ đắc lực về nhiệm vụ chuyên môn cho địa phương, quan tâm kinh phí nâng chuẩn, kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn,…

Nguồn tin: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select