Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Điện Bàn: Tổ chức hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:37 | 19/05 Lượt xem: 261

Sáng ngày 18/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổ chức buổi xem phim tư liệu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020).Xem qua nội dung phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác sẽ giúp cho cán bộ Mặt trận các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công lao to lớn và những cống hiển vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; qua đó, thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính và đối với Người; góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi đắp niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - ­2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn tin: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Bàn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

LIÊN KẾT WEB

select