Phiên bản mobile

Mode:         

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI- MỪNG ĐẢNG QUANG VINH- MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021!

MENU

 

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Bắc Trà My: Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My năm 2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:41 | 02/12 Lượt xem: 6674

Chiều ngày 02/12/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My đã tổ chức hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 để tiến hành tham gia góp ý Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My năm 2019. Bà Nguyễn Thị Minh Thư – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ông: Nguyễn Hữu Trung– Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, có các vị là Ủy viên Ủy ban và các Ban tư vấn của Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; cởi mở và thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý cụ thể về những ưu điểm, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của ưu, khuyết điểm, phương hướng, biện pháp khắc phục của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đã có 06 đại biểu đã tham gia góp ý trực tiếp tại Hội nghị và 03 ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện trong năm 2019; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Đồng thời các đại biểu cũng đã tham gia góp ý vào những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm trước; trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất bổ sung nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của BTV Huyện ủy trong việc tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-VHXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của quý vị đại biểu để gửi Ban Thường vụ Huyện ủy tổng hợp và tổ chức kiểm điểm theo đúng quy định./. 

Tác giả: Ngọc Luận

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select