Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Nông Sơn: Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:05 | 25/11 Lượt xem: 2103

Từ ngày 05/11/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Quế Trung năm 2019.

Có 2.204/2.511 hộ dân ( đạt 87,77 %) tham gia lấy ý kiến. Hầu hết các hộ dân được lấy ý kiến thống nhất cao với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương: Câu hỏi số 19 đạt 99,41% và từ câu hỏi số 01 đến câu 18 đạt từ 97,91% trở lên ý hài lòng.

Việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Quế Trung năm 2019 đã đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và đã được thực hiện một cách độc lập do MTTQ Việt Nam huyện chủ trì thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn tin: VP.UBMTTQVN huyện Nông Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select