Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Nam Trà My: Kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:17 | 19/07 Lượt xem: 4990

Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 đối với 10 địa phương trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn và các đồng chí trong Ban Thường trực, chuyên viên phụ trách kế toán làm thành viên.

Nội dung kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2019 và những nội dung công tác theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; công tác kiện toàn, củng cố Ban công tác Mặt trận ở KDC sau khi thực hiện sáp nhập thôn, sắp xếp các chức danh ở thôn (thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả); Kiểm tra việc vận động quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” năm 2019.

Tại các buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 10 xã đã báo cáo kết quả đạt được, rút ra tồn tại hạn chế, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và đã minh chứng kết quả đạt được bằng hồ sơ tổ chức thực hiện việc triển khai chương trình nhiệm vụ Mặt trận.

Qua kiểm tra, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBMT các xã trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của cơ sở, định hướng cũng như hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, nhất là các xã có sự thay đổi nhân sự sau Đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận như: công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức hoạt động giám sát Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng…

Tác giả: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select