Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Đại Lộc: Giám sát thực hiện kinh phí hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:40 | 02/07 Lượt xem: 853

Ngày 28/6/2019, tại UBND thị trấn Ái Nghĩa, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về mức kinh phí hoạt động của MTTQ, các Đoàn thể CT-XH; kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Công tác Mặt trận KDC và hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Nguyễn Kim Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; Bà Bùi Thị Hoanh, Phó ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại diện cho các hội, đoàn thể của huyện làm thành viên.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND thị trấn Ái Nghĩa

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát nắm tình hình và đánh giá cao việc phân bổ đảm bảo kinh phí của UBND Thị trấn Ái Nghĩa cho hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể Thị trấn Ái Nghĩa theo Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh. Làm tốt việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận KDC với 8 triệu đồng/1 KDC/năm. Đảm bảo kinh phí hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 10 triệu đồng/năm theo quy định.

Đoàn giám sát đã lắng nghe những kiến nghị của đơn vị, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm để đảm bảo kinh phí hoạt động hiệu quả cho Mặt trận, đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban GSĐTCCĐ tại địa phương. Đối với Mặt trận, hội đoàn thể, Đoàn giám sát đề nghị cần chú trọng thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động, xây dựng kế hoạch dự trù, thanh quyết toán kinh phí kịp thời để đảm bảo hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương.

Tác giả: Thu Trang

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: