Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Hiệp Đức: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:29 | 13/05 Lượt xem: 320

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại UBND xã Bình Lâm. Thời gian giám sát từ tháng 01/2017 đến 30/4/2019.

Từ năm 2017 đến tháng 4/2019, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 tại xã Bình Lâm có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã, Ban chỉ đạo xã được củng cố kịp thời. Những nội dung của Pháp lệnh được Ban chỉ đạo xã chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh 34 được UBND, Mặt trận, các hội, đoàn thể phối hợp triển khai tích cực, hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi hòa giải, họp dân ở KDC. Qua đó, những nội dung của Pháp lệnh được cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo CB,CC xã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân hằng tuần, hằng tháng, qua đó cơ bản giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân.

Việc công khai các chính sách; thu, chi các loại quỹ; dự toán, quyết toán ngân sách năm; tất cả các mức thu phí, lệ phí chứng thực với hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà SHCĐ thôn và thông báo đến nhân dân trên toàn địa bàn xã. Về điều tra rà soát hộ nghèo đúng theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; về cấp thẻ Bảo hiểm y tế; công tác vay vốn được thực hiện theo đúng quy trình xét duyệt cho vay. Trong thực hiện các chương trình dự án có hỗ trợ kinh phí, đều được công khai thông qua họp dân về đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, đến nay chưa có trường hợp khiếu kiện của nhân dân.


Quang cảnh buổi giám sát

Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được tổ chức đảm bảo dân chủ như việc tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn; các tập tục, truyền thống tại địa phương…Việc bầu cử, miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được nhân dân bầu bằng hình thức biểu quyết, hoặc bỏ phiếu kín do Ủy ban MTTQ hiệp thương giới thiệu. Qua kiểm tra hồ sơ, biên bản có lưu trữ đảm bảo, đầy đủ.

Tuy nhiên qua giám sát đoàn đã nêu một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc bổ sung hương ước, quy ước tại thôn chưa kịp thời; nhân dân dự họp ở thôn còn ít; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy hết hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Tấn Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo UBND xã Bình Lâm nghiêm túc quán triệt tầm quan trọng của thực hiện quy chế dân chủ; kịp thời công khai, minh bạch những kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết./.

Tác giả: Đặng Thị Ánh Tuyết

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: