Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Nam Trà My: Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:57 | 13/06 Lượt xem: 1486

Ngày 12 và 13/6/2018, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tiến hành giám sát tình hình thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại xã Trà Cang

Ngày 12 và 13/6/2018, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tiến hành giám sát tình hình thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại xã Trà Cang.

Đoàn giám sát có buổi làm việc với HĐND, UBND xã để nghe báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kiểm tra các loại văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện của chính quyền xã, kiểm tra thực tế nội dung niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn; tiến hành họp Nhân dân thôn (có 65 người tham dự) để gặp gỡ, trao đổi và nghe nhân dân phản ánh về trách nhiệm của chính quyền và cán bộ công chức cấp xã trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH.

Qua giám sát, nhìn chung việc tổ chức tuyên truyền, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã đã triển khai thực hiện thường xuyên. Nhiều nội dung được công khai trong nhân dân để nhân dân tham gia bàn và quyết định trực tiếp; những nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đảm bảo quy định của Pháp lệnh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện chính quyền cấp xã còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế và thực hiện thiếu thường xuyên, chưa nâng cao hiệu quả giám sát của Nhân dân. Đoàn giám sát đã đề nghị Chính quyền xã cần khắc phục những hạn chế để tiếp tục thực hiện Pháp lệnh có hiệu quả hơn nữa./.

Nguồn tin: VP Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142526

Hôm nay: 12864