Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Phước Sơn: Kiểm tra công tác Mặt trận và chuyên đề năm 2018

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 18:49 | 10/06 Lượt xem: 1797

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện từ ngày 05 - 07/06/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thành lập đoàn công tác kiểm tra việc triển khai chương trình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 (chia làm 03 cụm: Xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (cụm số 1); xã Phước Đức, Phước Mỹ (cụm số 2); xã Phước Hòa, Phước Hiệp (cụm số 3)) về kết quả vận động, tiếp nhận và quản lý sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ; thực hiện các chương trình an sinh xã hội và hướng dẫn công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã tại các xã trong huyện.

Tham dự các buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường trực cùng cán bộ chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư các xã.

Trong 03 ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá toàn diện các mặt công tác triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm 2018, tập trung trao đổi chuyên môn về các nội dung công tác theo hướng dẫn, kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với: Công tác Tổ chức, Tuyên giáo, Phong trào, Dân chủ - Pháp luật, Dân tộc - Tôn giáo, Văn phòng - Đối ngoại nhân dân, thi đua - khen thưởng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra sổ sách, chứng từ theo dõi thu, chi “Quỹ vì người nghèo”; sổ biên bản họp Ban Thường trực, sổ họp Ban công tác Mặt trận KDC; sổ sinh hoạt ở các khu dân cư; hồ sơ lưu trữ các văn bản; tài liệu liên quan đến việc triển khai công tác Mặt trận ở cấp xã, ở các Ban Công tác Mặt trận cũng được Đoàn triển khai kiểm tra kỹ lưỡng và hướng dẫn thực hiện.


Quang cảnh buổi kiểm tra tại cụm số 01 xã Phước Thành

MTTQ Việt Nam các xã báo cáo đầy đủ các nội dung, các văn bản, tài liệu liên quan đã thực hiện cho đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, hầu hết các xã bám sát văn bản MTTQ cấp trên, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác Mặt trận, công tác phối hợp năm 2018 triển khai tới khu dân cư; ký kết chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể; Hướng dẫn, tham dự các khu dân cư tổ chức Ngày hội Quần chúng nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức - Ngok Tavak (12.5.1968 - 12.5.2018) và 70 năm ngày thành lập huyện (12.10.1948 - 12.10.2018); Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các mô hình trong cộng đồng dân cư; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức phản biện xã hội, đối thoại nhân dân, tham gia giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, đời sống của các tầng lớp nhân dân tại địa phương… Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, tồn tại cần khắc phục như: Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư chưa thường xuyên, chưa kịp thời phòng ngừa được những vấn đề nổi cộm… các công tác khác đã triển khai, nhưng chưa phát huy hết hiệu quả.

Về công tác vận động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Ban Cứu trợ và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2017 các xã đều Hưởng ứng triển khai kế hoạch, phát động, tổ chức vận động ủng hộ, sử dụng có hiệu quả, đúng đối tượng, hồ sơ, sổ sách thực hiện một cách khoa học, ghi chép rõ ràng. Tuy nhiên, do đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn ở mức thấp, các doanh nghiệp nhỏ lẻ hoạt động cầm chứng nên vận động ủng hộ các Quỹ của MTTQ chưa cao, mức huy động còn thấp.

Kết luận tại các buổi làm việc, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn đối với MTTQ trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2018; chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã kịp thời phát huy hiệu quả hoạt động của các Nhóm nòng cốt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương; đồng thời tham mưu tốt cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 theo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn đã đề ra./.

Tác giả: VP.UBMTTQVN huyện Phước Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142486

Hôm nay: 12824