Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Bắc Trà My: Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2021-2025.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:45 | 12/09 Lượt xem: 503

Ngày 8/9/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại xã Trà Giác và Trà Ka về kết quả thực hiện Dự án 1 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2021-2025.


Quang cảnh Đoàn giám sát làm việc tại 02 xã: Trà Giác, Trà Ka

Dự án 01 gồm 04 nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đất ở; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt. Qua giám sát tại 02 địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn của địa phương trong việc triển khai dự án đó là: Nội dung hỗ trợ giao chỉ tiêu cho các địa phương qua các năm thấp trong khi mục tiêu của Dự án đề ra phải đạt đến năm 2025 rất cao; các hộ đã xây nhà hoàn thành xong nhưng chưa được giải ngân, hỗ trợ; các nội dung hỗ trợ triển khai chậm; định mức hỗ trợ cho người dân xây dựng nhà thấp trong khi chi phí vận chuyển vật liệu xa, giá nguyên vật liệu và nhân công lao động cao. Việc triển khai mở mã dự án của địa phương còn gặp khó khăn do thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên môn cấp trên. Đồng thời Đoàn giám sát kiến nghị các cấp có thẩm quyền, nhất là cơ quan chuyên môn của huyện sớm mở mã dự án cho các địa phương để thuận tiện cho việc giải ngân; hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương triển khai thực hiện dự án 1, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ đất ở và đất sản xuất; đề nghị cấp trên nâng định mức hỗ trợ cho người dân xây dựng nhà phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân của địa phương, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; đối với địa phương cần lồng ghép các nguồn vốn khác xã hội hoá để hỗ trợ nhân dân có thêm nguồn lực xây dựng nhà; tổ chức xây dựng phong trào “cộng đồng chung tay giúp đỡ xây dựng nhà ở cho người nghèo”; thành lập tổ tự quản “Quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn thôn, nóc”…

Tác giả: Công Hướng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select