Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Điện Bàn: Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho các chức sắc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thị xã

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:02 | 05/10 Lượt xem: 1054

Sáng ngày 04/10/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 80 vị là các chức sắc, chức việc, đại diện các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thị xã và Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

Tham dự hội nghị, có ông Trần Hải Vân - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, ông Trần Thế Kế - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Thế Kế - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;một số chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Thông qua hội nghị, đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguồn tin: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select