Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Nông Sơn: Phấn đấu đến cuối năm 2022 xóa thêm 22 ngôi nhà tạm theo tinh thần Chỉ thi số 11- CT/HU ngày 18/7/2022 của Huyện ủy

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:37 | 23/09 Lượt xem: 752

Thực hiện Chỉ thi số 11- CT/HU ngày 18/7/2022 của Huyện ủy Nông Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã và đang kêu gọi mọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài huyện thông qua Quỹ “Vì người nghèo” huyện, cùng các cấp, các ngành phấn đấu đến hết năm 2023 xoá hoàn toàn nhà tạm.

Qua công tác khảo sát thống kê mới nhất hồi tháng 7/2022, trên địa bàn huyện Nông Sơn còn 84 nhà tạm, trong đó có 16 hộ nghèo chiếm 19,5%, 08 hộ cận nghèo chiếm 9,52%; 60 hộ khó khăn chiếm 71,43% chủ yếu tập trung ở 02 xã Quế Lâm và Ninh Phước.

Để đạt được mục tiêu, công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai đồng bộ từ huyện xuống các địa bàn khu dân cư. Tuỳ theo điều kiện cụ thể ở từng địa phương, cơ sở mà các hình thức vận động Quỹ được triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Hiệp thương phân công giúp đỡ hộ nghèo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, giúp nhau bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng…Phấn đấu đến cuối năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xóa 22/84 ngôi nhà tạm (đạt 26% chỉ tiêu), 62 nhà tạm còn lại sẽ quyết tâm xóa xong trong năm 2023.

Riêng đối với các địa phương không còn nhà tạm như: xã Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Trung, Phước Ninh, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp hỗ trợ, vận động người dân sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở để đảm bảo an toàn, đạt tiêu chuẩn nhà ở khu dân cư.

Ngoài giúp đỡ hộ nghèo, xoá nhà tạm bợ, dột nát thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của huyện; các hoạt động giúp đỡ người nghèo được triển khai dưới nhiều hình thức đã giúp đỡ người nghèo, các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn thăm hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được gần 02 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được, Ủy ban MTTQVN huyện đã hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết, với số tiền 980 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ Cứu trợ thiên tai, huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng 06 nhà với số tiền 240 triệu đồng. Đây là các hộ nằm ngoài thống kê thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 18/7/2022 của Huyện ủy./.

Nguồn tin: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select