Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Dân tộc - Tôn giáo

Thông báo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:56 | 25/02 Lượt xem: 814

Ngày 19/02/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam ra Thông báo số 13/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.Xem chi tiết tại đây: - Thông báo số 13_UBBC tỉnh Quảng Nam
                                 - Nghị quyết số 41_HĐBC Quốc gia
                                 - Mẫu hồ sơ ứng cử

Tác giả: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select