Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Dân tộc - Tôn giáo

Các địa phương tập trung tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện theo đúng thời gian quy định

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:15 | 04/02 Lượt xem: 1443

Từ ngày 03/02 đến ngày 17/02/2021, các địa phương tập trung tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiên Phước: Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2021Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đến dự hội nghị có ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trầm Quế Hương - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Nguyễn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại Tiên Phước

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất về số lượng đại biểu được bầu làm đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026: 33 đại biểu. Số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: 53 người. Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ. Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đai biểu HĐND huyện là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phú Ninh: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần nhất vào sáng ngày 05/02/2021.

Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Ninh-Phó Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Xuân Chính-Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, ông Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, ông Nguyễn Công Khai - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, phòng Văn hóa Thông tin huyện. Ông Đặng Vân- UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày Thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.


Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại huyện Phú Ninh

Trên cơ sở đó, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, hội nghị tiến hành thảo luận để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ, trẻ tuổi… theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

* Duy Xuyên: Sáng ngày 5.2.2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có ông Nguyễn Công Dũng - TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Ông Phan Xuân Cảnh-Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Ông Nguyễn Thanh Sơn - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử huyện; Ông Phạm Được - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị; Cùng các vị đại biểu đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phòng Nội vụ huyện; các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Các vị đại biểu đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa X.


Duy Xuyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Hội  nghị đã nghe thông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 33 đại biểu, số người giới thiệu để ứng cử là 52 người. Trong đó cơ quan khối đảng dự kiến 6 đại biểu, số người ứng cử là 12 ; khối nhà nước 5 đai biểu với số người ứng cử là 10; khối Mặt trận đoàn thể dự kiến 5 đại biểu, số người ứng cử là 10; khối xã, thị trấn 14 đại biểu, ứng cử 15 người; lực lượng vũ trang 2 người; tôn giáo 1 người; địa diện doanh nghiệp 2 người. Về cơ cấu, tỷ lệ nữ đảm bảo có ít nhất 35% tổng số đại biểu chính thức; phấn đấu số người ngoài đảng không dưới 10%, đại biểu dưới 40 tuổi là  không thấp hơn 15%; phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND huyện khóa XI tái cử.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo như Thông báo của Thường trực HĐND huyện.

* Điện Bàn tổ chức sáng ngày 05/02/2021
Căn cứ khoản 16, Điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và số dân cư hiện có của thị xã Điện Bàn tính đến ngày 31/12/2020, Hội đồng nhân dân thị xã Khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 35 đại biểu.

Căn cứ vào số lượng đại biểu được bầu, nguyên tắc về bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015, sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Thường trực HĐND thị xã dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tối thiểu là 59 người.

Tại hội nghị đã thống nhất biểu quyết: Khối Đảng:cơ cấu 04 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 10 người; Khối chính quyền: cơ cấu 05 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 10 người;  Khối Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp, tôn giáo: cơ cấu 04 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 11 người; Lực lượng vũ trang: cơ cấu 02 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 04 người; Khối xã – phường: cơ cấu 20 đại biểu (trong đó 13 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư, Bí thư Đảng uỷ, 06 đại biểu là Chủ tịch UBND, 01 đại biểu là Chủ tịch UBMTTQVN), số lượng người được giới thiệu ứng cử tối thiểu là 25 người. Như vậy, hội nghị đã biểu quyết tăng thêm 01 người được giới thiệu ứng cử so với Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 03/02/2021 của Thường trực HĐND thị xã.

Tổng số đại biểu HĐND thị xã Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 35 đại biểu,số lượng người được giới thiệu ứng cử là 60 người

* Nam Giang: Ngày 04/02/2021
Ủy ban MTTQ việt Nam huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí La Lim Hậu- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự kiến phương án về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, biểu quyết và đi đến thống nhất số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Tổng số đại biểu HĐND huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu. Tổng số đại biểu được giới thiệu hiệp thương lần thứ 1 gồm 55 vị đại biểu, trong đó, đại biểu nữ không dưới 35%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi không dưới 15%, đại biểu người ngoài Đảng không dưới 10%, đại biểu người DTTS trên 60%. Về cơ cấu, thành phần giới thiệu đại biểu HĐND huyện,  Khối Đảng:4, Khối MT-ĐT: 5, khối Nhà nước: 7, khối xã, thị trấn: 12, Lực lượng vũ trang: 02. Số lượng đại biểu tái cử: 15 người; số lượng đại biểu cơ cấu mới: 15 người.

* Bắc Trà My: Sáng ngày 04/02/2020

Về tham dự Hội nghị có ông: Thái Hoàng Vũ- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện; bà: Lê Thị Thu Vân-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các ông (bà) đại diện Ban chỉ đạo; Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phòng Nội vụ huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Bà: Nguyễn Thị Minh Thư- UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông: Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị, nghe đại diện Thường trực HĐND huyện trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; đảm bảo số dư người ứng cử; tỉ lệ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 là nữ; là người dân tộc thiểu số; trẻ tuổi(dưới 40 tuổi); là người ngoài đảng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hội nghị, đã thỏa thuận thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiến hành hoàn chỉnh biên bản và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban bầu cử huyện theo đúng thời gian quy định.

Trên cơ sở kết quả hội nghị này, đề nghị Thường trực HĐND huyện khẩn trương tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử  đại biểu HĐND huyện. Đồng thời gửi ngay văn bản điều chỉnh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành thông báo phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu người ứng cử. Đồng thời, sẽ tiến hành họp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị địa phương được giới thiệu người ứng cử để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử theo đúng quy định.

* Phước Sơn: (ngày 04/02)


Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Hồ Văn Phen - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện và đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đ/c Nguyễn Thị Bích Diễm - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực HĐND huyện đã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các đơn vị hành chính cơ sở xã, thị trấn.

Hội nghị đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, đã tập trung tham gia thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo số dư, tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo Luật định

* Đông Giang: (Ngày 04/02/2021)

* Nam Trà My: (Ngày 03/02/2021)
  Dự Hội nghị có Bà Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực UBND huyện; đại diện Ủy ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Phòng Nội vụ huyện. Chủ trì Hội nghị Bà Nguyễn Thị Huệ - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại huyện Nam Trà My

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp huyện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới.

Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu HĐND huyện là phụ nữ, người ngoài Đảng… theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

* Quế Sơn: Ngày 28/01/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lý Xuân Phong - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ tọa hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Đinh Nguyên Vũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Lê Tấn Trung - Chủ tịch HĐND huyện, Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, PCT Ủy ban bầu cử huyện, Phạm Đình Bảy - UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, PCT Ủy ban bầu cử huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các ông, bà là lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Bảy - UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, PCT Ủy ban bầu cử huyện đã thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận.

Với tinh thần dân chủ các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, biểu quyết và đi đến thống nhất số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: dự kiến cơ cấu 60 người được giới thiệu ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử là phụ nữ 22 người tỷ lệ 36,66%; dưới 40 tuổi 11 người, tỷ lệ 18,33%; người ngoài Đảng 07 người, tỷ lệ 11,66%; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử dự kiến là 12 người, tỷ lệ 40%./.

Nguồn tin: BAN BIÊN TẬP

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select