Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Dân tộc - Tôn giáo

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:49 | 07/10 Lượt xem: 4710

Sáng ngày 07/10/2020, chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2020 về “Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên chi bộ.

Đây là hội nghị chuyên đề lần thứ 3 được tổ chức trong năm 2020 theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư chi bộ cơ quan nêu rõ: “Chi bộ cơ sở là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là tế bào của Đảng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động quan trọng, chủ yếu của chi bộ, là diễn đàn phát huy dân chủ, tính sáng tạo, rèn luyện, bồi dưỡng và nâng cao trình độ mọi mặt cho mỗi đảng viên. Vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách thường xuyên.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc quy định của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có nhiều cố gắng, nổ lực, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các chi bộ khác tích cực đổi mới nội dung, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chi bộ ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; duy trì nghiêm túc sinh hoạt cấp ủy trước khi họp chi bộ; chi ủy đề cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên.


Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thì sinh hoạt chi bộ cơ quan vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục như: Nội dung sinh hoạt chi bộ về cơ bản vẫn chưa thoát “lối sinh hoạt cũ” đó là còn nặng việc phổ biến quán triệt, ít trao đổi, thảo luận, tranh luận; thiên về góp ý nhiệm vụ chuyên môn; nội dung đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 chưa đúng mức. Sinh hoạt chuyên đề tuy được quan tâm tăng về số lượng nhưng nội dung chưa thật sự phong phú; tinh thần tham gia góp ý kiến xây dựng chi bộ; tranh luận, thảo luận nội dung cuộc họp chưa sôi nổi...

Tại hội nghị, các đảng viên trình bày 03 tham luận, gồm: Vai trò của cấp ủy trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ và Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan…

Hội nghị thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bí thư chi bộ, cấp ủy và đảng viên chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và chuyên đề trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy khối đánh giá cao việc tổ chức hội nghị với chuyên đề thiết thực. Đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương để chất lượng sinh hoạt chi bộ của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng nâng cao trong thười gian đến./.

Tác giả: PH

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select