Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Các địa phương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:35 | 19/03 Lượt xem: 2775

Trong tháng 3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

NÔNG SƠN (19/3/2020)

Tại Hội nghị giao ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã ký kết giao ước thi đua năm 2020, phấn đấu 100%  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.


Lễ ký kết giao ước thi đua 

Trong quý 1/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo; nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020” nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động các tầng lớp nhân dân phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona gây ra; Giám sát kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn từ năm 2018 -2019; Giám sát hiệu quả đầu tư công trình nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến năm 2019 đồng thời chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã tiếp tục giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2020 với các nhiệm vụ mang tính cấp bách khẩn trương và chiến lược lâu dài: Tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và tổ chức tuyên truyền phòng chống  dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý; MTTQ các cấp tiếp tục vào cuộc nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để kiến nghị với các cấp vào cuộc giải quyết, nhất là bố trí việc làm cho cán bộ, chức dôi dư sau khi sáp nhập. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với điểm nhấn là tổ chức phản biện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV,  góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức tốt hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã với nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó chú trọng giám sát công tác cán bộ và việc nêu gương đồng thời lựa chọn một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân để tổ chức giám sát, kiến nghị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, trong đó chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nhân dân được biết, được bàn, được quyết định và giám sát việc thực hiện tại cơ sở.

Ngoài các vấn đề nêu trên, năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đặt ra yêu cầu đổi mới, sáng tạo với cách làm mới, quyết tâm mới trong thực hiện các nhiệm vụ mang “thương hiệu” của MTTQ: nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ kiểm tra công tác huy động, quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo cấp xã; đổi mới công tác thi đua trong hoạt động Mặt trận theo hướng chi tiết hóa, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả phong trào; tổ chức phát động cuộc thi tuyên truyền lồng ghép các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ các cấp trên địa bàn huyện; tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

* NAM GIANG: (18/3/2020)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 xã, thị trấn. Đồng chí: La Lim Hậu – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Nguyễn Sáu – PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Nguyễn Đức Đúng- PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng  chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đã nghe các Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và kết quả công tác Mặt trận quý I/2020 đã đề ra; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đặc biệt là tập trung truyên truyền về phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 không để gây hoang mang đến đời sống nhân dân;Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào VHVN-TDTT mừng Đảng đón Xuân Canh Tý năm 2020 với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng ở địa phương; thành lập Ban Thanh tra nhân dân; Ban tư vấn; thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hộ; thành lập BCĐ CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; và Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuy nhiên, Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận ở một số địa phương còn chậm, chưa bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.


Quang cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí:  La Lim Hậu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm hoạt động của Công tác Mặt trận trong quí I năm 2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện yêu cầu các địa phương cần phát huy tinh thần sáng tạo, bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy và Mặt trận cấp trên, tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2020; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đồng thời vận động các hộ gia đình đăng ký thoát nghèo bần vững theo tinh thần văn bản của cấp trên chỉ đạo; tập trung xây dựng Nhà đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn Cứu trợ của Mật trận tỉnh hoàn thành trong tháng 5; Xây dựng mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Không có tệ nạn xã hội”. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới như: Vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động. Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của quê hương đất nước; xây dựng các công trình phần việc hướng tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025...;Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn; Giám sát công tác nhân sự cấp ủy cùng cấp nhiện kỳ 2020- 2025 theo quy định của Đảng; Tổ chức phản biện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025; tiếp tục củng cố kiện toàn Ban công tác Mặt trận và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với HĐND-UBND và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân năm 2020 trên địa bàn huyện.

* PHƯỚC SƠN: (17/3/2020)

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

 
Các đại biểu dự hội nghị

Trong quý I/2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công Cách mạng, hộ nghèo; tập trung xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thi trấn báo cáo tình hình hoạt động trong quý I/2020, tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Nhân dân lo lắng, bức xúc, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở (như công tác giám sát chuyên đề đối với cấp xã, còn lúng túng, biến động nhân sự Trưởng ban công tác Mặt trận do thay đổi Bí thư Chi bộ, số lượng Ủy viên giảm nhiều do thực hiện việc chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tinh giản bộ máy biên chế cấp xã; công tác vận động đăng ký thoát nghèo gặp khó khăn…).

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm ghi nhận những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2020; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm bắt DLXH, tình hình, tư tưởng đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tập hợp, phản ảnh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhất là về Đại hội Đảng các cấp cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương theo tiến độ quy định; tập trung công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, tuyên truyền, vận động Nhân dân không hoang mang, không hoản loạn, không lan truyền thông tin bịa đặt, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành; tham gia giám sát thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu có) theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành./.

Nguồn tin: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select