Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Dân tộc - Tôn giáo

Bắc Trà My:Triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:25 | 06/01 Lượt xem: 4007

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My năm 2020. Ngày 03/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020; chính thức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2020.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dận vận Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí: Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch; các đồng chí  trong Ban Thường trực, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn; các vị là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam của 13/13 xã, thị trấn và 46 Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị MinhThư ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện trong năm 2019, đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; tập trung tổ chức và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm đưa công tác Mặt trận trên địa bàn huyện đi vào thực chất và có chiều sâu góp phần lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của quê hương và đất nước.

Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Thường trực và các bộ phận chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020; Hướng dẫn nội dung thi đua và một số nội dung liên quan đến công tác Văn phòng, Tổ chức, Tuyên giáo, Phong trào, Dân chủ- Pháp luật và công tác Dân tộc-Tôn giáo năm 2020. Tại hội nghị, Ban Thường trực đã chính thức phát động phong trào thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành công bố quyết định và trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019./.

Tác giả: Trần Luận

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select