Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Hiệp Đức: Tuyên truyền công tác Dân tộc; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo vệ rừng năm 2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:16 | 03/09 Lượt xem: 5537

Từ ngày 20/8 đến 30/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Công an và Hạt Kiểm lâm huyện trực tiếp xuống 8/8 thôn của 3 xã vùng cao Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà để tổ chức tuyên truyền công tác dân tộc; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2019, có gần 800 người tham dự.

Qua các buổi tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào nâng cao nhận thức, có ý thức trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng, lâm sản, khoáng sản, không lấn chiếm, tranh chấp đất đai; phát huy vai trò người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động bà con xóa bỏ những thủ tục lạc hậu, phát huy nội lực, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động./.

Tác giả: Ánh Tuyết

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select