Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Đông Giang: Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:33 | 06/11 Lượt xem: 2767

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018), 15 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018) và tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong 03 năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phát triển kinh tế, xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 03 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích đóng góp đối với cuộc vận động.


(Quang cảnh buổi hội nghị)

 Thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, trong 05 năm qua từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều cuộc giám sát, cụ thể: cấp huyện 08 cuộc giám sát tại 28 đơn vị; cấp xã (Ban Thanh tra Nhân dân 108 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 94 cuộc). Công tác phản biện: Cấp huyện tổ chức 05 cuộc phản biện; cấp xã, thị trấn tổ chức 55 cuộc phản biện, tổ chức 67 diễn đàn, 05 cuộc đối thoại trực tiếp. Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 02 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 217, 218. Qua đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh những ưu, khuyết điểm, hạn chế trong những năm qua và đề ra những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị cho những năm tiếp theo./.

Tác giả: Đinh Ngọc Thế

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142464

Hôm nay: 12802