Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Dân tộc - Tôn giáo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất của cơ sở thờ tự các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:36 | 04/10 Lượt xem: 2455

Thực hiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2018, từ ngày 21/9 đến ngày 04/10/2018, Đoàn Gám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp công tác quản lý và sử dụng đất của cơ sở thờ tự các tôn giáo.

Thực hiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2018, từ ngày 21/9 đến ngày 04/10/2018, Đoàn Gám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp công tác quản lý và sử dụng đất của cơ sở thờ tự các tôn giáo tại 03 địa phương: Quế Sơn, Điện Bàn và Đại Lộc. Các địa phương còn lại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát thông qua văn bản (Báo cáo của UBND các huyện, thành phố).

Qua giám sát, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận thấy: Cấp ủy, chính quyền các địa phương có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và quản lý và sử dụng đất các cơ sở thờ tự các tôn giáo nói riêng. Hầu hết các tôn giáo thực hiện tốt quy định của páp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo. Các địa phương đã tập trung kiểm tra, rà soát, thống kê, hướng dẫn các cơ sở thờ tự lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả cao (từ 70 đến 90%); thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các tôn giáo liên quan đến đất đai, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp… Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Vẫn còn tình trạng cơi nới, lấn chiếm, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trái phép; xây dựng các công trình phụ trợ tôn giáo không phép; vẫn còn nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Phi Hùng - Trưởng đoàn đề nghị: Chính quyền các địa phương tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo nói chung và lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo nói riêng; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các cơ sở thờ tự tại địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời rà soát, hỗ trợ các cơ sở thờ tự có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác giám sát của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đối với việc sử dụng đất của cơ sở thờ tự các tôn giáo tại địa phương; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực đất đai…

PH

Tác giả: HK

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142497

Hôm nay: 12835