Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Đông Giang: Phản biện xã hội Đề án Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống CơTu gắn với phát triển du lịch

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 11:03 | 05/08 Lượt xem: 4593

Sáng ngày 04/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ