Phiên bản mobile

“ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, GÓP PHẦN TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Mặt trận thực hiện truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 21:30 | 03/08 Lượt xem: 164

Hôm qua (3.8), Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh (2021 - 2025) nhằm nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, NTM là nền tảng, nông dân là chủ thể”; phát huy được sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, chung sức xây dựng nông thôn Quảng Nam trở thành những miền quê đáng sống.

Theo đó,  Mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để người dân nông thôn thấy rõ vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng NTM: tham gia vào quy hoạch NTM; xây dựng xã NTM; phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp; đóng góp sức người, sức của, đất đai, vật kiến trúc, cây lâu năm, để giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình; tham gia giám sát; quản lý, sử dụng công trình sau khi công trình hoàn thành; nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo;cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn nhà; xây dựng các công trình vệ sinh, trồng hoa, cây xanh.  Tham gia thực hiện tốt các phong trào: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Sạch từ nhà ra ngõ”; “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”; “Sạch đường, tốt ruộng”; “Giỏ rác đồng ruộng”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; “4 có” đối với xã (có sản phẩm đặc trưng - có khu dân cư NTM kiểu mẫu - có tuyến đường hoa - có cổng chào ” và “3 có” đối với khu dân cư (có vườn xanh - có nhà sạch-có ngõ đẹp); phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ bích họa trên các tuyến đường; “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại”; “Đường tự quản bảo vệ môi trường”; “Việc làng - đất vàng cũng hiến”, “Hiến đất - mất một được hai”; phong trào “Dân vận khéo”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Thanh niên tình nguyện”; “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuyến đường tự quản”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Tuổi cao gương sáng”, Điểm sáng biên giới, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”…

                             Mô hình tường rào, cổng ngõ đẹp đoạt giải nhất năm 2021. Ảnh DL

Được biết, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện  mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, ít nhất 40% xã NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí, không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu, ít nhất 60% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Tác giả: Nhật Hoàng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 15.7.22
* CM 01.7.22LIÊN KẾT WEB

select