Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Sơ kết thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:09 | 29/07 Lượt xem: